PSYKIATRI. Mellan 1 500 och 1 600 personer tar sitt liv årligen i Sverige. I Skåne begår ungefär 200 personer självmord varje år. Självmord är den yttersta konsekvens av psykisk ohälsa, och varje självmord är en tragedi som påverkar många människor – familj, vänner, kollegor. Den 20 februari publicerades Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser. En god vård 2019”. Den innehåller bland mycket annat statistik över antalet självmord i befolkningen: Suicidtalet för riket, män, kvinnor och alla åldrar inkluderade, är 15,3 per hundratusen. Rapporten visar att Region Skåne ligger under rikssnittet. Här är suicidtalet 13,6 per hundratusen, vilket också innebär en minskning från tidigare års mätningar.

I Region Skåne finns en nollvision för självmord i vården, fastslaget i ”Strategisk plan för psykisk hälsa 2017-2023” och en handlingsplan för suicidpreventivt arbete 2018-2022. Bland annat har vårdpersonal genomgått en kurs i suicidpreventivt arbete, SPISS. Det är mycket glädjande att se att det arbete som görs för att minska antalet självmord ger goda effekter. Vi har ännu en bra bit kvar till noll självmord, men det faktum att antalet självmord blir färre i Skåne visar att vi är på rätt väg.

Ann Heberlein