KRÖNIKA. Stålporten drogs igen bakom mig, de metertjocka betongmurarna kändes kvävande och vår enda kontakt med omvärlden – där krisen rasade – var genom krypterade kommunikationer.

Nja, riktigt så var det kanske inte i verkligheten, när jag för ett tag sedan deltog i en totalförsvarsövning. Även om själva scenariot i sig var både realistiskt och hotfullt. (Och att för mig som politiker ha mobilförbud och inte vara nåbar under två dagar, var i sig en ganska skrämmande upplevelse.)

Region Skåne har ett stort ansvar – även vid en kris. Många av våra verksamheter är redan idag livsavgörande, till exempel hela sjukvården. Vi ingår därför i krisledningen, tillsammans med bland andra Länsstyrelsen, om något allvarligt inträffar i Skåne.

Vi måste vara beredda på naturkatastrofer, smittor som sprider sig och direkt fientliga attacker. De kommer, förr eller senare. Två exempel från förra året:

Söndagen den 16 juni 2019 var en mörk dag. Bokstavligt talat, för 48 miljoner människor i Argentina och Uruguay. Klockan 07.06 försvann strömmen, något som även påverkade delar av Brasilien, Chile och Paraguay. ”Som tur var hade vi två hinkar med regnvatten i trädgården. Vi har gått tillbaka till stenåldern”, berättade Eduardo Gralatto, som bor i Junín utanför Buenos Aires till nyhetsbyrån AFP.

Att såväl stater som kriminella använder sårbara system i utpressningssyfte är väl belagt. Till exempel stängdes flera av den amerikanska storstaden Baltimores vitala datorsystem ner den 7 maj förra året, då staden attackerades av hackare som krävde lösen i bitcoins.

”Alltid redo” brukar scouterna säga – och det är något som vi i Skåne också borde jobba med. Mer. På alla olika fronter. Vi måste ha ett säkerhetstänk redan från början.

Idag är Skåne självförsörjande på morötter och socker. Om vi – vid en kris – vill äta mer än morotskaka, måste vi också se till att ge våra livsmedelsföretagare möjligheter att få växa. Offentliga upphandlingar kan vara en del för att öka graden av närproducerat och därmed i förlängningen vår självförsörjandegrad.

Sprida riskerna, brukar vara ett standardtips.

Därför är det bra att sjukhusmaten kan tillagas på flera ställen runt om i Skåne, och att det alltid finns kapacitet för de mindre sjukhusens kök att täcka upp för de större. Samma sak med el- och vattenförsörjningen samt bredband. Genom att ha flera olika kraftkällor – gärna lokala – och se till att vi har reservledningar, står vi bättre rustade. Vi kan också se till att värna de mindre vattentäkterna.

Vi måste se till att vi alltid är redo.
Och att vi övar mer.
Både i Region Skånes egna organisation och i samhället i stort.

Planera för bunkern, för att se till att bunkern inte ska behöva användas.

Annette Linander (C)
regionråd med särskilt ansvar för digitalisering