År 2020 uppgår skattekraften per invånare i Malmö till 86 procent av genomsnittet för riket vilket kan jämföras med 92 procent i Skåne.

RAPPORTERAT. Region Skånes rapporter om bland annat arbetsmarknadens, befolkningens och näringslivets utveckling i de skånska kommunerna uppdateras regelbundet. I veckan var det dags igen. Den som är intresserad av statistik och ”kurvans kraft” får därmed ett nytt tillfälle att djupdyka i de lokala siffrorna. Göra jämförelser för att hitta styrkor och svagheter.

En intressant utvecklingstrend är att ”det flerkärniga Skåne” blir allt mer koncentrerat till sydväst. De kommuner som traditionellt har attraherat mest arbetskraft och fått upp sysselsättningen har efter finanskrisen 2009 fortsatt att göra det. En förklaring är att tillverkningsindustrin minskar medan antalet jobb i tjänstesektorn stadigt ökar. De företag som förser skåningarna med tjänster finns av naturliga skäl där det bor flest.

Jonas Duveborn