NYTÄNK. Kan man leda ett nämndssammanträde sittande på en pilatesboll? Ja, det går alldeles utmärkt!

Servicenämndens senaste sammanträde hölls i Regionservice nya huvudkontor i Dockan, Malmö – en arbetsplats som inte bara erbjuder ergonomiska sittplatser, utan en rad smarta lösningar för att möjliggöra olika arbetsuppgifter och stimulera samarbete.

På bilden Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande Servicenämnden, och John Eklöf (M), förste vice ordförande Servicenämnden.

I samband med omorganisationen 2018 kom en önskan att se över utformningen av Regionservice huvudkontor. Det fanns ett behov av en mer flexibel och levande kontorsmiljö som bättre kunde svara upp mot de olika behov som fanns på arbetsplatsen.

Man gick från ett öppet kontorslandskap med traditionell sittning till ett modernt kontor med tre olika avdelningar: Tysta zonen (Individuellt arbete med hög koncentration), Mellanzonen (Individuellt arbete med låg koncentration), Aktiva zonen (Samarbete med hög/låg koncentration).

Den nya kontorsmiljön har lett till ett mer effektivt utnyttjande av lokalen så att 25 procent fler medarbetare kan ha sin arbetsplats här.

Sebastian Sundel