PRESENTATION. Matilda Malmgren (M) är ordförande för patientnämnden. Hon började intressera sig för samhällsfrågor redan på grundskolan, när samhällsläraren argumenterade emot det fria skolvalet. Detta väckte frustration och ett politiskt intresse vaknade. Matilda har suttit bland annat i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Trelleborg men sedan några år tillbaka har hon kommunala uppdrag i Helsingborg. På regional nivå har Matilda suttit i regionfullmäktige sedan 2014 och var under förra mandatperioden 2:e vice ordförande i patientnämnden.  

Vilka tre politiska frågor tycker du viktigast i din nämnd?

Under 2019 inledde vi i patientnämnden ett förändrings- och utvecklingsarbete som syftar till att använda skåningarnas alla synpunkter och klagomål på ett bättre sätt. Vi vill bli patienternas röst i den skånska vården och den resan har vi nu inlett.

Alla synpunkter och klagomål går att omvandla till konkreta förbättringsförslag inom den skånska hälso- och sjukvården, om vi använder det rätt. Ett systematiskt arbete kommer leda till effektivare processer och kostnadsbesparingar i vården. Fundera på skillnaden mellan en läkares kostnad att registrera och hantera synpunkter och klagomål, som vi enligt lag måste göra strukturerat, eller en handläggare på patientnämnden. Potentialen är alltså stor (ungefär halva kostnaden) och effekterna skulle kunna bli stora. Våra resurser bör och ska komma patienterna till gagn!

Fundera på Gustav Möllers (socialdemokratisk socialminister på 1920-30-40-50-talet) berömda uttalande: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.” Nu har vi verkligen möjlighet att jobba effektivt och låta varje skattekrona arbeta på bästa sätt.

Vad ser du mest fram emot i din nämnd inför 2020? 

Att patientnämnden lyckas förändra arbetssättet för synpunkter och klagomål inom Region Skåne och att vi använder våra resurser på allra bästa sätt för skåningarna.

Följ Matilda på Facebook och Instagram.

Camilla Andersson