PATIENTNÖJDHET. Vårdcentralen Förslöv fick högst betyg bland de skånska vårdcentralerna i den nationella patientenkäten.

Därför hälsade Birte Sandberg (C), regionråd och primärvårdens ordförande, och Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot, idag på och gratulerade personalen med tårta och en blomma.

Det var i den nyligen presenterade Nationella patientenkäten, framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR), som Förslöv utmärkte sig. Enkäten är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvård. Undersökningar görs bland annan för primärvården.

Vill du veta mer om nationella patientenkäten? Läs mer här: https://patientenkat.se/sv/

Ville Trygg