Invigningen hölls av ingen mindre än H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Just nu (5–8 februari) pågår Folk och Kultur i Eskilstuna. Konferensen är den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige, med över 125 programpunkter och teman som demokrati, miljö, jämställdhet, integration och kulturpolitik.

Fyra av deltagarna i Eskilstuna sitter dessutom i Kulturnämnden i Region Skåne: Cristina Glad (L) förste vice ordförande, Ulrika Axelsson (C) ledamot, Cornelia Björklund Röjner (M) ledamot samt Nicola Rabi (M) ersättare.

Bland myllrande besökare, orkestrar och seminarietalare passade vi på att ställa några frågor till Cristina och Ulrika.

Varför tycker du att konferensen Folk och Kultur är viktig?
– Det är första gången jag är här och jag har fått Folk och Kultur beskrivet för mig som Almedalen för konst och kultur. En mötesplats att diskutera och utbyta erfarenheter och idéer. Där kulturen och kulturpolitiken står i centrum och man får möjlighet att på djupet diskutera dessa frågor. Det är också min erfarenhet. Jag har gjort många nya bekantskaper, fått utväxla idéer och ta del av många intressanta diskussioner, säger Cristina Glad.

Vad såg du mest fram emot?
– Det är invigningen och att få höra och se Kronprinsessan som är Folk och Kulturs beskyddare. Kronprinsessan lade stor vikt vid att det är berikande att lyssna på en sång, läsa en dikt eller titta på en vacker bild varje dag för att på så vis göra kultur en del av vardagen, berättar Ulrika Axelsson.

Vad har inspirerat dig hittills under konferensen?
– Ett samtal mellan Kasper Holten och Staffan Becker där de pratade om hur de arbetar med att utmaningen att nå en ny, bredare publik. Att tillgänglighet är viktigt men också att utbudet är relevant för att man nå ut till nya grupper. Att man tittar på hur t.ex. streamingtjänster jobbar med abonnemang och hur detta kan översättas till deras institutioner. Att vi måste bli bättre på att tala om varför kultur är viktigt. Att kultursektorn inte kan fortsätta med att se sig som offer utan bli dem som har idéerna och förslagen hur vi når nya grupper och varför man är en kraft i att möta samhällsutmaningar, säger Cristina Glad och fortsätter:

– Men också alla möten och samtal jag haft mellan olika seminarier, under kaffepauser, luncher eller mingel med deltagare från andra delar av landet har inspirerat mig. Att få diskutera med andra och lära om hur de gör och deras erfarenheter.

Sist men inte minst: vad tar du Cristina med dig från konferensen till kulturen i Skåne?
– KKN-frågorna (kulturella och kreativa näringar) och det jag där lärde mig från andra regioner.  Dessutom: tankar och idéer kring hur vi kan nå de grupper som är de som i minst utsträckning tar del av kulturutbudet. Det gäller framförallt barn och unga. Men också hur vi ska nå ut i hela Skåne. Hur ser vi till att de offentliga kulturmedlen också når det stora flertalet och inte bara en redan kulturaktiv grupp. Att möjlighet till eget kulturutövande är en viktig för att nå nya grupper.

Och du Ulrika, vad tar du med dig från konferensen till kulturen i Skåne?
– Att alla delar av Skåne måste och ska få del av kultur. Alla dagar, så att kulturen bli en del av vardagen.

Även Kulturnämndens ordförande, Magnus Lunderquist (KD) var anmäld till konferensen, men fick tyvärr ställa in på grund av sjukdom.

Bild: Cristina Glad (L), förste vice ordförande Kulturnämnden, Ulrika Axelsson (C), ledamot Kulturnämnden.

Ola Obrant Andreasson
Elma Huskic