VÅRDVAL. I veckan (4/2) aviserade Sverigedemokraterna att de tänker rösta nej till vårt förslag om att inrätta ett vårdval för barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har vi i Alliansen därmed fått en majoritet emot oss, vilket innebär att förslaget om vårdval faller.

– Det är djupt beklagligt att oppositionen inte ser samma problembild som oss. Vi har ärvt en ohållbar kösituation från Socialdemokraterna där alldeles för många barn och unga inte har fått rätt vård i rätt tid. Problembilden förblir oförändrad, vi har en fortsatt brist på psykologer, en minskad tillgänglighet och en ökad psykisk ohälsa band barn och unga. Våra meningsmotståndare föreslår heller inte några konkreta lösningar och blir därmed svaret skyldiga till de barn och unga som inte har fått vård i tid, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi i Alliansen prioriterar kortare köer och ökad valfrihet och är villiga att släppa ideologiska skygglappar. Det verkar inte våra meningsmotståndare förmögna till att kunna göra. Vi har en situation där 1200 barn och unga inte har fått vård i tid under 2019, vi har även barn och unga som är fast i våra interna köer, vilket är djupt oroväckande. Därför får vi nu se över vad nästa steg kan bli för en ökad tillgänglighet, särskilt när oppositionen inte själva presenterar egna förslag, menar Anna Mannfalk (M), regionråd och förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin har under en lång tid försämrats. Förra året fick inte 1200 barn och unga i Skåne psykiatrisk vård inom 30 dagar. Under 2018 och 2017 var det cirka 1000 barn och unga som inte fick vård i rätt tid.

– För oss är det viktigt att valfriheten och patientens ställning stärks. Vi vet av erfarenhet att vårdval har lett till en ökad tillgänglighet. Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri är en oprövad väg och det är djupt beklagligt att oppositionen väljer att rösta nej till ett förslag som kan leda till en ökad tillgänglighet för våra barn och unga, tillägger Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd.

– Vi har utmaningar i vad som gäller tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Alldeles för många barn och unga har fått vänta orimligt länge för sin vård, det är oacceptabelt och därför har vi föreslagit ett vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Nu väljer oppositionen att fälla ett förslag som hade bidragit till en ökad tillgänglighet och en förbättrad livskvalitet för många barn och unga, avslutar Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad