PODD. Den 4 februari var det ”Världscancerdagen”. En sjukdom som alla på något sätt kan relatera till. För även om risken att dö i cancer minskar tack vare effektiva behandlingar och forskning, så är det en sjukdom som påverkar den insjuknande och anhöriga. Över en halv miljon svenskar har någon gång fått en cancerdiagnos och fler än 60 000 svenskar får cancer varje år. Samtidigt som allt fler överlever sin cancersjukdom så ser vi att sjukdomen ökar kraftigt och att om tio år beräknas en miljon vara direkt drabbade.

Livet med cancer för såväl den drabbade som anhörige är omtumlande och livsomvälvande. Skånes Universitetssjukhus har i sin podd fokuserat på patienternas egna berättelser och för att få veta mer om någon som drabbats av cancer finns det ett nytt poddavsnitt av podden SUS- ”vi följer livet”, där man får lyssna på Linneas berättelse om hur det är att vara ung med cancer. Tidigare avsnitt har bland annat handlat om ”hjärtebarn”- där föräldrar berättar, när barn får diabetes- föräldrar berättar och att växa upp med missbildningar.

En annan podd som Region Skåne har är mer inriktat mot unga- Helt Okej, som handlar om ungas psykiska hälsa. Tyvärr ökar den psykiska ohälsan och många unga mår dåligt och det är kanske svårt att veta var man kan vända sig. Vill man veta mer om ”varför vi mår dåligt” och att alltfler unga vuxna mår dåligt, då kan man lyssna på Region Skånes fyra poddavsnitt som under olika diskussionsämne berättar mer om livets upp och nedgångar.

Camilla Andersson