FOLKHÄLSA. I måndags (3/2) besökte folkhälsoberedningens ledamöter RF-SISU Skåne. Det blev ett lärorikt möte med den skånska idrottsrörelsen i fokus. RF-SISU Skåne, tidigare känt under namnet Skåneidrotten, är Riksidrottsförbundets och SISU Riks regionala företrädare. Uppdraget är att stödja, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. I Skåne finns cirka 2 400 idrottsföreningar i 71 olika idrotter.

Region Skåne har länge haft ett nära samarbete med Skåneidrotten och fördelar årligen ett stöd för länsövergripande verksamhet till den skånska idrottsrörelsen. 

I höstas fattade regionala utvecklingsnämnden ett inriktningsbeslut för Folkhälsoberedningen att under mandatperioden ”kraftsamla för att främja psykisk hälsa hos unga”. 

– Vi vet från forskningen att barn och unga som rör sig mycket uppvisar en lägre risk att drabbas av bland annat depression. Den skånska idrottsrörelsen har därför en viktig roll att spela även i främjandet av ungas psykiska hälsa, säger Fredrik Sjögren (L), ordförande i folkhälsoberedningen.

Sebastian Sundel