TÅGTRAFIK. Krävs ett Stockholmsperspektiv på nationell infrastruktur för att över huvud taget få uppmärksamhet?

Den frågan ställde Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, efter att ha deltagit i konferensen ”Skåne som hub för internationell tågtrafik”, anordnad av Sydsvenska handelskammaren och Region Skåne.

Enligt Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson, som modererade paneldiskussionen, finns det en rädsla för att Malmö-Köpenhamn-regionen kommer springa förbi Stockholm. PM Nilsson citerade tidigare statsministern Göran Persson (S) som lär ha sagt att han inte förstod varför man ska lägga miljarder på att göra Köpenhamn till Nordens centrum.

– Måste man sätta regioner mot varandra eller kan man i stället kompletta varandra? Det måste väl ändå vara bäst för Sverige, kommenterar Anna Jähnke.

Efter konferensen publicerade Anna Jähnke och Per Tryding, Vice vd för Sydsvenska industri & handelskammaren, en debattartikel i Kvällsposten (5/2) med rubriken: ”Dags för Skåne att få sin del av infrastrukturkakan”. Där skriver de:

”Ett lånefinansierat höghastighetståg hade avlastat stambanan och skapat plats för fler godstransporter och jobbpendlare. Men oavsett hur samtalen i riksdagen ter sig så behöver Skåne mer järnvägskapacitet. Tåget har de senaste decennierna varit ett transportmedel främst för regionala och nationella resor, men nu återuppstår en tredje möjlighet i form av de internationella resorna. Om det finns någon enskild geografisk plats som bör lyftas i detta hänseende är det just Skåne på grund av närheten till kontinenten. Det rustas för fullt ute i Europa och Sverige har chansen att haka på och utnyttja gratisbiljetten på de nya internationella järnvägsförbindelserna.”

Magnus Ekblad