VERKSAMHETSBESÖK. I onsdags (5/2) var sjukhusstyrelse Sus ordförande Camilla Mårtensen (L) och vice ordförande John Roslund (M) på besök på verksamhetsområde Barnkirurgi och Neonatalvård i Lund.

Vi träffade verksamhetschefen Elisabeth Olhager tillsammans med enhetschefer på Niva, Biva och läkare på barnhjärtkirurgi.

Barn- och ungdomskirurgin i Lund är ett av Sveriges fyra centra för högspecialiserad barnkirurgi. Här opereras och vårdas barn från nyföddhet till femtonårsdagen. 

Deras verksamhet innefattar högspecialiserad kirurgisk vård med tonvikt på livshotande och sällsynta neonatala missbildningar i urinvägar, mage, tarmkanal samt vissa ovanliga tumörer. De utför även planerade allmänna kirurgiska operationer på barn från södra sjukvårdsregionen och akut allmänkirurgi på barn från Lund.

Vi pratade om ekonomi, tillgänglighet, Barnkonventionen som blivit lag och om möjligheter och utmaningar.

Tack till våra medarbetare som tog sig tiden till att visa oss runt där vi fick prata med patienter om deras upplevelser på sjukhuset. Otroligt lärorikt och ögonöppnande.

Elma Huskic