KRÖNIKA. Tänk dig en behandling som är effektiv, har låg risk och som kan användas för att behandla såväl fysiska som psykiska åkommor. En behandling som dessutom varken innehåller medicinska ingrepp eller medicinering, utan istället clowner, läsgrupper och sång. Låter det ovetenskapligt, eller åtminstone för bra för att vara sant? Faktum är att just detta, det vi brukar kalla konst och kultur, har visat vara sig en effektiv behandlingsmetod inom flera olika områden kopplade till hälsa.

Jag tror att de flesta av oss är medvetna om att konst och kultur kan verka preventivt i hälsosammanhang, men att det faktiskt även kan användas som behandlingsmetod vid diverse olika medicinska åkommor tror jag färre av oss har koll på. Häromveckan hade jag äran att öppningstala på ett politiskt möte där just konst, kultur och hälsa var i fokus. Under mötet presenterades också WHO:s senaste rapport på området.

Den omfattande rapporten har bland annat tittat på över 900 publikationer som täckt mer än 3000 studier och resultaten talar sitt tydliga språk. Inte nog med att konst och kultur har en stark preventiv påverkan inom områden som barns utveckling, hälsobeteende och allmän ohälsa, utan den kan även fungera som behandling vid allt från psykisk ohälsa och prematura födslar till demensdiagnoser och palliativ vård. På tydlig, vetenskaplig grund slår rapporten fast att konst och kultur inte bara har ett mervärde inom sitt eget område, utan även är en effektiv behandlingsmetod inom sjukvården.

Rapportens uppmaning till politiken är därför även den enhällig: bekräfta konstens och kulturens roll inom hälso- och sjukvården, erkänn det värde konst och kultur kan tillföra patienters hälsa och se till att genom politiken överbygga de hinder och utmaningar som uppstår när sektorsöverskridande arbete ska till stånd.

Jag kan stolt säga att vi i Region Skåne redan idag gör mycket på området. Poesiverkstad, kultur på recept, musik vid livets ände och teater för personer med demenssjukdomar är bara ett axplock av de många projekt som regionen har eller just nu håller på att genomföra. Vissa initiativ, som fysisk aktivitet på recept (FAR), syftar till att delvis ersätta den traditionella medicineringen, medan andra, som naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR), främst syftar till att komplettera den. Regionen har därutöver nyligen anställt en kultur- och hälsostrateg vars uppdrag är att främja tvärsektionellt arbete mellan primärvården och Kulturförvaltningen.

Men självklart ska vi fortsätta ta till oss av vad forskningen säger och på bästa möjliga sätt fortsätta att utveckla vårt arbete. Och just den här gången är forskningens budskap oerhört tydligt för mig: vi får inte vara rädda för att tänka och verka gränsöverskridande. Vi måste undvika att låsa fast oss i gamla tanke- eller vanemönster. Vi måste vara öppna för arbete mellan professioner, mellan nämnder och mellan partier. Särskilt när forskningen talar sitt tydliga språk.

För mig är detta vad centerpartistisk politik också ytterst handlar om. Att bedriva en politik där man varken är rädd för att testa nya saker eller för den sakens skull kastar sig in i politiska projekt som saknar stöd i forskning och empiri. Den politik vi för ska vara modig, den ska vara nytänkande och den ska vara faktabaserad.

Utmaningarna sjukvården står inför är komplexa och lösningarna vi levererar måste därför också vara mångsidiga, tvärvetenskapliga och holistiska. De ska vara till för skåningen och de ska alltid syfta till att ge skåningen den allra bästa möjliga hälsan.

Birte Sandberg (C)
regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden