KRÖNIKA. Förra fredagen (24/1) hade jag förmånen att vara med och inviga en ny ambulans för sydvästra ambulansdistriktet. Det är en ny ambulans med dygnetruntbemanning som ska stärka akutvården kring Malmö.

Malmö växer och får ett ökat behov, vilket har gjort att ambulanser ibland haft längre till uppdrag i Svedala, Trelleborg, Vellinge, Höllviken och Skurup. Med den nya ambulansen kan vi förhoppningsvis få ner inställelsetiderna.

Invigningen gav också möjlighet att se stationslokalerna i Lockarp, som nu både rustas upp med nya omklädningsrum och har utrymme för utbildning – bland annat har man byggt upp en fullskalelägenhet med åskådarläktare så att de som utbildas kan se vad som händer, utan att störa dem som just då övar.

Personalen som sköter ambulanserna är värda all uppmuntran. Det är ett arbete som kräver snabbhet och gott omdöme – ju snabbare man är på plats och ju bättre behandling de ger, desto bättre. Ibland utsätts de som annan blåljuspersonal för våld och hot – även om det kan tyckas helt obegripligt att rikta aggression mot den som är där för att hjälpa. Jag har länge uppmärksammat detta och hoppas att vi kan öka säkerheten för vår ambulans- och akutpersonal – och därmed göra hela Skåne tryggare.

Här står jag framför den nya ambulansen. FOTO: Peter J Olsson

Dygnetruntambulansen var en av de nya satsningarna från Alliansen. Men inte den enda på ambulansstationen. Sedan i höstas rullar en psykiatriambulans som på ett lugnt och sansat sätt kan komma när människor har hamnat i affekt eller på annat sätt behöver hjälp. Därmed avlastas också polisen, som ofta fått gripa in tidigare, och kan göra det de är bättre på.

Ambulanser är en viktig del i akutvården. Redan på en olycksplats eller i hemmet ska sjukvård kunna starta, vilket ofta gör utfallet mycket bättre. Därför är det naturligt att vi satsar lite extra. Det är nödvändigt eftersom vi samtidigt arbetar hårt för att bli bättre på att ta hand om kroniska sjukdomar och på förebyggande vård. Det är sant att mycket kan vinnas på att göra den nära vården effektivare. Men det får inte gå ut över akutsjukvården. Tvärtom kan båda dessa uppgifter för hälso- och sjukvården tjäna på att renodlas.

Vi undersöker därför just nu om vi tillsammans med grannregioner i Sydsverige och på Själland kan komplettera vägambulanserna med en ambulanshelikopter. Den skulle då fungera på samma sätt som de vanliga ambulanserna: Vården kan börja så snart man kommer fram till patienten.

Skåne har en bra akutvård. Jag hoppas att vi kan göra den ännu bättre genom att se till att den som behöver vård får den på rätt ställe och så snabbt som möjligt. Och att den som behöver vård snabbast också prioriteras.

Carl Johan Sonesson (M)
regionstyrelsens ordförande