KRÖNIKA. Patentansökningarna från Sverige inom life science och innovationer ökar för första gången på tio år. Vi ser därmed början på vad som verkar vara en positiv utveckling för den svenska innovationsindustrin på den globala marknaden. Skåne spelar en viktig roll med flera ledande innovationer och världskända forskningsanläggningar. 

Samtidigt har vi sett hur den kinesiska staten genom infrastrukturprojekt och köp av företag samt investeringslån och bistånd skapat sig ett växande inflytande över länders samhällsutveckling och näringsliv de senaste åren. Kinas ekonomi är i dag sex gånger större än Rysslands, försvarsbudgeten är fyra gånger större. Kinas kommunistparti har markerat att landet går in i ny era med mycket större internationella ambitioner, något som vi märker av i både Skåne och Sverige.

I Säkerhetspolisens senaste årsrapport pekas Kina ut som ett av länderna som bedriver omfattande underrättelsearbete gentemot Sverige och Säpo meddelade under Folk och försvars rikskonferens i Sälen häromveckan att Kina kontinuerligt inhämtar känsliga uppgifter från svenska företag. Detta sker bland annat genom att statskontrollerade företag investerar i känslig infrastruktur och skaffar sig information som ger konkurrensfördelar till andra kinesiska företag men det kan lika gärna handla om mindre och medelstora företag. Dessa företag har sällan resurserna att investera i ett tillräckligt bra säkerhetssystem. Det är med andra ord inte alltid att man ens är medveten om att man blivit bestulen på information. 

Vi måste se till att ekonomiskt samarbete med Kina inte hotar vår säkerhet eller utarmar vår innovationskraft. Sverige har ingen central mekanism för att utreda utländska investeringar på lokal nivå, till skillnad från övriga EU-länder. Det innebär exempelvis att AI-teknologi som kan få försvarsförmåga när det används i ett militärt sammanhang inte undersöks. Lagstiftningen i Sverige måste skärpas och en lag som reglerar internationell upphandling införas. 

Även på regional nivå måste vi ta till åtgärder för att bemöta det strategiska hotet från Kina. Under året ska region Skåne ta fram en ny strategi för internationella relationer. I den måste vi beakta framtida förhållningssätt gentemot Kina i syfte att utveckla det internationella samarbetet i rätt riktning. Liberalernas ingångsvärde kommer att vara att Skåne, såväl som Sverige i stort, måste skärpa den gemensamma strategin mot Kina för att landet inte ska få ökat politiskt inflytande över svensk samhällsutveckling. 

Kina får inte hanteras så lättvindigt som det hittills gjort, varken på statlig, regional eller lokal nivå. Vi måste inse att Kina kan utgöra ett potentiellt hot för svenska och skånska intressen. Det är dags att få på plats ett tydligt regelverk hur Sverige och Skåne ska hantera samarbetet med Kina på sikt. 

Louise Eklund (L)
regionråd och 1:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden