DIGITALISERING. Nyligen kunde man läsa om en åtta månader bebis som opererades för ett komplicerat hjärtfel. Det som var unikt med operationen var att man använde sig av en 3D utskriven kopia av pojkens hjärta. Tack vare att man använde sig av en 3D skrivare fick man en exakt kopia av pojkens hjärta, vilket bidrog till en högre patientsäkerhet och att operationen kunder fortlöpa snabbt och tryggt, med ett gott resultat.

I nuläget finns det fem 3D-skrivare på Skånes universitetssjukhus (SUS) som kan skriva ut medicinska modeller och instrument. Projektet med 3D-utskrivning har pågått i drygt ett år och för närvarande finns fem 3D-skrivare på Skånes universitetssjukhus som förutom medicinska modeller och instrument kan skriva ut gjutformar, som kan användas i samband med neurokirurgi. Utskrifterna tar flera timmar och ibland upp till ett par dagar beroende på omfattning. Förhoppningen är att verksamheten kan växa framöver, från dagens två patientmodeller i veckan till två modeller om dagen. Målet är att kunna skriva ut implantat som kan opereras in i kroppen, vilket skulle bidra till ännu säkrare och mer individuella operationer. De nya 3D-modellerna skulle även möjliggöra kirurgiska ingrepp som inte är går att göra i dag, vilket öppnar upp för ännu större möjligheter för sjukhuset.

De 3D- utskrivna modellerna ökar säkerheten, sparar tid under operationerna och dessutom är de bra att ha när man förklarar för patienten om hur till exempel ens hjärtfel ser ut. För att enklast beskriva en 3D-modell så kan man beskriva skrivaren som en datorstyrd limpistol, som genom att smälta en platstråd lager för lager bygger en 3D-modell, skriver Skånes Universitetssjukhus på sin hemsida.

Vice ordförande i sjukhusstyrelse SUS, John Roslund (M) är stolt över att man har kommit så långt på SUS med 3D- utskrivna modeller och hoppas att det framöver kan utvecklas ytterligare. – Här har vi en konkret satsning som ökar patientsäkerheten och tryggheten i arbetet för personalen och det är två viktiga anledningar till att vi ska fortsätta att utveckla digitala lösningar inom vården, säger John Roslund.

Camilla Andersson