EKONOMI. Presentationen av Region Skånes preliminära bokslut för 2019 fick mycket uppmärksamhet i veckan. ”Rekordbra”, satte Skånska Dagbladet som rubrik. I P4 Kristianstad hördes Carl Johan Sonesson (M) säga att resultatet är så bra så att även utan den skattehöjning som genomfördes hade resultatet varit positivt. Överskottet behövs dock för alla stora investeringar. I Aftonbladet beskrevs 2019 som ett ”guldår”.

All uppmärksamhet är välförtjänt. Inte enbart eftersom detta var första året sedan 2014 som budgeten hölls, utan därför att investeringarna i framtidens hälso- och sjukvård kräver miljardöverskott under flera år. Under 2019 uppgick investeringarna till 4,2 miljarder.

Mest glädjande är att nettokostnadsökningen har minskat till 3,9 procent, vilket kan jämföras med rikssnittet för regionerna i november 2018 på 4,3 procent.

Verksamhetsmässigt kan noteras att personalen fortsatt ökar, medan sjukskrivningstalen sjunker. Samtidigt har den genomlysning av hälso- och sjukvården som har gjorts inneburit att många goda förändringar är på gång, till exempel med gemensamma kölistor och ett bättre utnyttjande av operationslokalerna.

Att oppositionen inte är nöjd hör till. Men att påstå att sjukhusen åläggs stora besparingar är magstarkt. Den som vill kan ju konstatera att Alliansen lade 36,2 miljarder kronor på sektor vård och hälsa under 2019, vilket var 2,5 miljarder mer än 2018, då de rödgröna styrde. Trots detta missade sektorn sin budget med 876 miljoner kronor. Det är inte brist på resurser som gör att vårdproduktionen inte hålls uppe. Den genomlysning av verksamheten som gjordes förra året visar tvärtom att vårdproduktionen stadigt har sjunkit.

Jonas Duveborn