KRÖNIKA. Motion gör oss piggare och gladare. Det märker nog alla som motionerar. Jag är själv inte någon regelbunden motionär, men min erfarenhet är att även ett enstaka motionstillfälle ger en omedelbar positiv effekt. Stelhet och spänningar i kroppen löses upp. Är man utomhus och rör på sig får man dessutom extra energi av solljuset och den friska luften.

De flesta har lätt att se kopplingen mellan fysisk aktivitet och en starkare och friskare kropp. Kopplingen mellan motion och psykisk hälsa är kanske inte lika självklar. I synnerhet inte om man inte brukar motionera. Men fler och fler studier visar på en stark koppling. Fysisk aktivitet påverkar både vårt välbefinnande, vår motivation och våra tankemönster. Det finns forskning som tyder på att motion är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi.

Idag kan man få fysisk aktivitet på recept för att förebygga och behandla en rad olika sjukdomar, som kärlkramp, diabetes, reumatism och däribland också depression. Med tanke på att motion till skillnad från medicin bara har positiva biverkningar i form av bättre hälsa borde det vara ett väldigt attraktivt behandlingsalternativ. Det finns många möjligheter för människor idag att få hjälp att komma igång med en sundare och rörligare livsstil som kan leda till att man mår bättre.

Men det är svårt, även för friska människor, att mitt i vardagens stress och krav ta tid för sig själv, för motion och annat som får oss att må bra. Samhällets hårda krav på att vara effektiv och framgångsrik både i arbetslivet och familjelivet gör det inte lättare. För den som är deprimerad och isolerad är det ofta ännu svårare. Mår man riktigt dåligt kan det te sig som en omöjlighet bara att våga ta sig ut ur huset och möta människor. Samtidigt kan det vara avgörande för att vända den onda cirkel man hamnat i.

Vid Lunds universitet pågår en studie där man ska titta närmare på vad fysisk aktivitet har för effekt mot depression. Det intressanta med den här studien är att man kombinerar fysisk aktivitet med utbildning i varför det är så viktigt med sunda levnadsvanor och motion. Patienterna får lyssna till föreläsningar med syftet att ge ökad kunskap och inspiration att ändra sina vanor, samtidigt som de varje vecka får träna sin kondition, styrka och rörlighet. I slutet av behandlingstiden får de hjälp att börja träna på egen hand. Patienterna följs sedan upp regelbundet under två år efter behandlingen och prover tas för att visa effekten av förändringen i deras liv. Av de 100 patienter som ingår i studien har alla upplevt att de mår bättre och deras blodprover visar på bättre värden.

Det ska bli intressant att följa den här forskningen. För dem som har svårast att motivera sig att ta ansvar för sin hälsa kanske detta kan vara en väg framåt.  

I samhället idag ser vi en ökning av sjukdomar kopplade till fysisk inaktivitet och osunda levnadsvanor. Även den psykiska ohälsan ökar. Sjukvården är mer pressad än någonsin med långa köer både inom psykiatrin och specialistvården. Det finns säkert flera förklaringar till att det är så, men kanske är en bidragande orsak att vi inte rör på oss tillräckligt mycket? För att klara vården behöver folkhälsan bli bättre. Vi behöver ett nytt förhållningssätt med ännu starkare betoning på dialog med patienten, där patienten får hjälp och stöd med att sätta upp mål och själv ta ansvar för sitt välbefinnande och en mer hälsosam livsstil.

Per Einarsson (KD)
regionråd och ordförande i psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden