EKONOMI: Region Skånes bokslutsrapport för 2019 visar ett överskott på 1056,4 miljoner, vilket är nästan sextio miljoner bättre än budget. Regionen står därmed ekonomiskt starkare är på länge. Trots att antalet anställda stigit med1,5 procent har nettokostnadsutvecklingen kunnat hållas inom budget.

– Bokslutet visar att vi kommit en bra bit på vägen att skapa ordning och reda, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Det är första gången på fem år som budgeten hålls och ett av de absolut bästa resultaten i Region Skånes historia. Detta  trots att vi fått lägga oss på en miljard i överskott för att täcka underskotten från förra mandatperioden och kunna göra de investeringar vi behöver göra i sjukhus och kollektivtrafik.

–  Vi gör ett gott ekonomiskt resultat, men vi har fortsatta utmaningar när det gäller tillgängligheten. Skåningarna måste kunna räkna med att vården är tillgänglig när de behöver den, tyvärr är vi inte där idag. Vi behöver därför arbeta ännu hårdare för att få ner köerna så att fler skåningar får rätt vård i rätt tid, säger regionrådet Gilbert Tribo (L).

– Alliansens första år visar att vi är på rätt väg, säger regionrådet Annette Linander (C). Vi slipper nu mer än hälften av den ryggsäck som tidigare underskott gett oss. Vi har nu följt lagen och återställt 2016 års underskott och börjat beta av det från 2017. Region Skåne kan nu gå vidare och skapa en modern vård som utnyttjar digitaliseringen och kommer närmare medborgarna.

– Det är mycket kvar att göra. Tillgänglighet och valfrihet måste bli bättre. Kort sagt vill vi ha patienten i fokus. Vi lägger nu förslag om ett vårdval för undersökning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin, säger regionrådet Per Einarsson (KD). Stark ekonomi, kortare köer och en fungerande kollektivtrafik var alliansens huvudbudskap, och vi rör oss i rätt riktning.

Peter J Olsson