PRESENTATION. Gunilla Nordgren är ordförande i Trelleborgs sjukhusstyrelse och ledamot i regionfullmäktige. Hon har en lång politisk bakgrund som kommunalråd i Svedala mellan åren 2003-2010 och som riksdagsledamot åren 2010-2018. Gunilla har arbetat i 20 år som civilekonom på SEB .

Vilka tre politiska frågor tycker du är viktigast i din nämnd? 

-God vård i rätt tid, ekonomi i balans och attraktiv arbetsgivare 

Vad ser du mest fram emot i din nämnd under 2020?

– Att Trelleborgs sjukhus ska få fortsätta utvecklas i positiv riktning. Det var mycket glädjande att vi höll den tuffa budgeten i fjol, vilket beror till stor del på hårt jobb från både sjukhusledningen och personalen. Trelleborgs sjukhus arbetar även mycket med att hitta nya arbetssätt för att göra både vården och arbetsmiljön bättre.

Övrigt?

– Som ordförande är det viktigt för mig att vara tillgänglig för medborgarna och att ha en ständig dialog, eftersom det är där vi får synpunkter om många olika delar, inte bara vården utan också om bemötande, trivsel med mera. I min bakgrund som kommunalråd i Svedala och riksdagsledamot har just alltid medborgardialog varit en viktig del och något som jag kommer att fortsätta att prioritera i min roll, för att fortsatta att göra arbetet på Trelleborgs lasarett ännu bättre.

Följ Gunilla Nordgren på Facebook