NÄRINGSLIV. I en debattartikel i Kvällsposten (25/12) kritiserar Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Tillväxtverkets slakt av det nationella anslaget för affärsutvecklingscheckar från 90 miljoner kronor till 25 miljoner:

”För Skånes del kommer det innebära att vi går från en budget på 20 miljoner kronor 2019 till 3,6 miljoner 2020. Detta utan förvarning, ingen plan för nedtrappning och väldigt nära inpå nästa år. 

Tillväxtverkets medel till affärsutvecklingscheckar fördelas av Region Skåne och hanteras i ett brett partnerskap med flera företagsfrämjande organisationer och går till företag som växer och som satsar internationellt eller inom digitalisering. Det företag som beviljas medel måste självt matcha med lika mycket så att varje satsad skattekrona växlas upp. Från 2005 till och med 2019 har 171 miljoner kronor fördelats till 713 skånska företag – med företagens medfinansiering blir summan minst 342 miljoner.

Nedskärningen riskerar att sänka produktiviteten och öka arbetslösheten i Skåne. Detta i ett läge då den offentliga ekonomin redan är hårt ansträngd. Vi behöver fler företag som skapar arbetstillfällen och som därigenom ökar skattebasen, minskar bidragsberoendet och utanförskapet. Därför är Tillväxtverkets nedskärning samhällsekonomiskt feltänkt.”

Magnus Ekblad