DEBATT. Efter ett år på ordförandeposterna i Region Skåne ser Alliansen många goda resultat, och är redo att arbeta för fler. Det är absolut nödvändigt.

Ekonomin ser i dag klart bättre ut nu än när vi tog över makten. För första gången sedan 2014 verkar regionen klara av att hålla sin budget.

Men ekonomin är alltjämt ett orosmoment. Konjunkturbedömare varnar för en avmattning, vilket riskerar att minska välfärdens resurser.

Med de mångmiljardinvesteringar i nya sjukhusbyggnader i Malmö, Helsingborg och Lund som vi är mitt uppe i krävs ordning och reda i finanserna. Därför har vi ersatt den tidigare något lättvindiga rödgröna inställningen till skatteintäkter med en seriös genomlysning av hälso- och sjukvården. Trots ständiga tillskott till vården – 3,3 miljarder kronor mer 2020 jämfört med 2018 – är det som om pengarna aldrig räcker till. Behoven tycks ständigt öka mycket mer än vad patienttillströmningen gör.

Kan det verkligen vara så? Eller finns det saker som kan göras annorlunda, sådant som görs på ett visst sätt bara för att de alltid har gjorts så? Skulle det rent av kunna vara så att den förändringskraft som vi vet att vår duktiga personal har inte kommer till sin rätt, att det revirpinkas och fokuseras fel?

Den som får vård i Region Skåne får ett fantastiskt omhändertagande. Vården är i världsklass. Men alldeles för många får vänta alldeles för länge. Om man lägger ihop alla olika köer – de till besök med de till operation eller annan åtgärd – står det i dag cirka 75 000 människor i kö. Det är lika många skåningar som det bor i både Trelleborgs och Ystads kommuner. Tillsammans. Av dessa har nästan tusen köat under längre tid än ett år.

Tre av tio patienter får inte vård inom vårdgarantins 90 dagar.

Att korta köer måste vara vårdens självklara fokus. Och vi är övertygade om att vi kan göra det med de resurser som finns tillhands, 2020 får skånsk sjukvård 37,1 miljarder kronor.

Ett antal indikatorer visar dock att vården har utvecklats i fel riktning under perioden 2015-2018:

  • Läkarna blev 4 procent fler varje år, men deras produktivitet minskade med 5 procent per år.
  • Sjuksköterskorna, som också blev fler varje år (2 %), minskade sin produktivitet med 2 procent per år.
  • Detta trots att andelen hyrpersonal har ökat, och servicevärdar har införts.

Mycket positivt har hänt 2019:

  • Sveriges första strokeambulans rullar nu i Hässleholm, via högupplösta videokameror kan en neurolog bedöma patienterna redan under färden mot sjukhuset.
  • I november inleddes försöket med en psykiatriambulans.
  • Naloxonprojektet kan ha räddat ett hundratal liv.
  • Brukarstyrda inläggningar för vissa diagnoser i psykiatrin har förbättrat vården.
  • Region Skåne är bäst i Sverige på screening för livmoderhalscancer, något som särskilt har uppmärksammats av Nationella kvalitetsregistret.
  • Som första sjukhus i Europa har Skånes universitetssjukhus börjat använda en ny magnetkamera och undersökningsteknik för att diagnosticera oklar bröstsmärta, en åkomma som oftast drabbar kvinnor.
  • Primärvårdens digitalisering med digitalt besök och triagering/anamnes har inletts.

Också våra åtta sjukhusstyrelser har varit i gång under ett år. De bygger på ett närmare ledarskap än tidigare, en tydligare styrning och en ökad närvaro. Politikerna finns där patienterna och personalen är.

Att detta är en bättre modell för den skånska vården märks redan av. I Ängelholm har sjuktalen drastiskt sjunkit. I Kristianstad har nya arbetsmetoder lett till de kortaste köerna till operation eller annan åtgärd sedan 2015.

Samtidigt har ett regiongemensamt tänk äntligen börjat sprida sig. Det är inte längre mina eller dina patienter, det är våra patienter. Hela-Skåne-tänk även i vården. Gemensamma köer, som tidigare ibland sågs på med misstänksamhet och ansvarsflykt, är nu en naturlig del när alla tillsammans tar ansvar för helheten.

Men vi vill växla upp. Personalen ska få möjlighet att ta ännu större ansvar. Skicklighet ska belönas. Alla medarbetares insatser ska tas tillvara. Satsningen på primärvården fortsätter, under mandatperioden tillförs 1 miljard kronor utöver ordinarie uppräkning. De mindre sjukhusen ska profileras mer. Operationer ska genomföras även på fredagseftermiddagarna. Digitaliseringen intensifieras.

Region Skåne måste klara av både dagens och morgondagens krav. Grunden för att göra det är en stabil ekonomi.

Carl Johan Sonesson (M)
regionstyrelsens ordförande

Gilbert Tribo
gruppledare för L

Annette Linander
gruppledare för C

Per Einarsson
gruppledare för KD
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Sydsvenskan/HD (10/1).