KRÖNIKA. Under Helsingborgs lasaretts mer än 140-åriga historia, som nordvästskåningarnas akutsjukhus, har det både funnits glansdagar och perioder av bekymmer. Över tusen personer passerar nu för tiden dagligen genom huvudentrén och massor av möten sker varje dag inom de olika verksamheterna, året runt och på dygnets alla timmar. Inte konstigt att en sådan bred verksamhet skapar känslor, synpunkter och åsikter, både positiva och negativa.

Det har varit en brokig historia för lasarettet med olika organisatoriska tillhörigheter, skiftande politisk styrning, diskussion om innehåll och inte minst debatten om var lasarettet ska lokaliseras. Tillsammans med tillgänglighetsproblem och ekonomiska bekymmer skapar alla dessa olika trådar lasarettets gemensamma historia. Oavsett utmaningarna och en bitvis mycket komplicerad relation till Helsingborgs stad har det alltid levererats sjukvård med hög kvalitet av en fantastisk personal som i alla lägen gjort sitt yttersta för att ge bästa möjliga vård, bota och lindra. Och redan nu ser vi genom det lokala styrelsearbetet att tillgängligheten blivit bättre, beslutsvägarna kortare och att det finns ett tydligt och närvarande ledarskap som skapar en unik lagkänsla.

Jag är övertygad om att 2020-talet kommer att bli en ny storhetstid för Helsingborgs lasarett. Nu börjar ett nytt decennium och under de närmaste tio åren kommer det hända mycket i och omkring Helsingborgs lasarett. Just nu pågår planeringen inför slutförandet av renoveringen och tillbyggnaden som kommer att ge oss ett lasarett för en ny generation.

För mer 140 år sedan invigdes det första sjukhuset och för nästan 50 år sedan stod ”världens modernaste sjukhus” klart att nyttjas av nordskåningarna och helsingborgarna. Nu uppdateras hela sjukhuset för att säkra ambitionen om ett fullvärdigt akutsjukhus in i framtiden. Redan idag har en flygel färdigställts och en andra är på väg att bli klar. Lovorden är många kring de redan återinvigda toppmoderna avdelningar som gett bättre arbetsmiljö, säkrare behandlingsmetoder, snabbare patientflöden och tillgängligare vård.

Relationen med Helsingborgs stad och de övriga kommunerna i nordvästra Skåne har aldrig varit bättre och under de senaste åren har en respektfull, ambitiös och förväntansfull samarbetskultur byggts upp som ger kortare vårdtid för de allra sköraste och en tillgängligare och tryggare vård för nordvästskåningarna. Region Skåne och de skånska kommunerna genomför nu tillsammans ett gediget utvecklingsarbete som kan ge förutsättningar att klara de demografiska utmaningarna som all välfärd står inför det närmaste årtiondet.

Så även om Helsingborgs lasaretts historia är full av byggnadstekniska omarbetningar, reviderade ekonomiska kalkyler och tidtabeller som förändrats kommer helsingborgarna under 2020-talet få vara med om ett 150-årsjubileum av lasarettets placering på landborgskanten, en storslagen 50-årsfest av den nuvarande höghusdelen och många invigningar av nya moderna lokaler och byggnader som är framtidssäkrade på lasarettsområdet. Samtidigt kommer den befintliga verksamheten att fortsätta leverera god tillgänglighet och fullvärdig akutaktivitet dygnet runt, årets alla dagar. 2020-talet kommer också att innebära, som för all offentlig verksamhet, tydliga prioriteringar om vad som ska göras och var det ska göras. Kanske också ibland vad som inte ska göras. Det är inte rimligt att vi kommer att kunna göra allt på Helsingborgs lasarett, men det som vi gör ska vara av hög kvalitet, med god tillgänglighet och i samarbete med alla välfärdsaktörer. Innan 2020-talets slut kommer ett modernt och fullvärdigt akutsjukhus vara klart och användas för den växande befolkningen i nordvästra Skåne. Det är vår skyldighet som förtroendevalda att ordna det.

Anders Lundström (KD)
regionråd och ordförande i Helsingborgs sjukhusstyrelse