KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Alliansen i regionala utvecklingsnämnden tar initiativ till en utveckling av folkhögskoleutbildningen och presenterar reformförslag i en artikel i Kristianstadsbladet (18/12):

”Möjligheten att studera på folkhögskola ska vara öppen för alla oavsett var i landet man bor. Folkhögskolan är tillsammans med högskolorna, universiteten och yrkeshögskolorna riksrekryterande och ska därmed också finansieras nationellt.”

– Folkhögskolorna är en av byggstenarna i dagens utbildningsutbud, det är viktigt att de får bra förutsättningar, kommenterar Anna Jähnke (M) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Magnus Ekblad