AMBULANSHELIKOPTER. I måndags (16/12) var regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) och regionråd Anna Mannfalk (M) och träffade Region Hovedstadens regionstyrelseordförande Sophie Hæstorp Andersen för ett diskutera möjligheterna för ett ökat samarbete över sundet. Man var i Ringsted för att titta på hur akuthelikoptern fungerade och diskutera möjligheterna för en gemensam akuthelikopter över Öresund och Sydsverige.

– Att kunna arbeta gemensamt i en större region och utveckla lösningar tillsammans kommer att gynna båda länderna. Öresundsregionen är ett mycket bra exempel på när man ser till helheten över gränserna för invånarnas bästa och när man arbetar för att främja utveckling, säger Carl-Johan Sonesson (M).

Genom att dra nytta av varandras kompetenser och ha ett gott samarbetsklimat gynnas både Skåne och Danmark framåt. Områden som man ser som väsentligt att stärka upp samarbetet kring är forskning, utveckling och att kunna behandla fler patienter över gränserna.

Genom att titta över samarbetsformer inom sjukvård, akuthelikopter. mellan sjukhus och olika professioner kan Öresundsregionen fortsatt ligga i framkant av utvecklingen i norden och fortsatt ha en hög kompetens i och runt Öresund.

– Ett samarbete skulle innebära ett lyft för hela den akuta kedjan i sjukvården. Men också säkerställa att vi får bra tillgång till både primära(akuta) som sekundära(mellan sjukhus) transporter via luften samtidigt som Bornholm får täckning, vilket innebär ett lyft för hela regionen på båda sidor om sundet, säger Anna Mannfalk (M).

Samarbetsorganisationen Greater Copenhagen har sammanlagt nästan 4 miljoner invånare. Genom att arbeta tillsammans kan man arbeta med gränshinder, infrastruktur som järnvägar och vägar, miljöarbete arbetsmarknadsåtgärder och genom att lära av varandras goda exempel kan flera stora områden effektiviseras och bli framtidsinriktade.

Theresa Lindahl