SKÅNEFAKTA. Region Skåne investerar mångmiljardbelopp i nya sjukhusbyggnader och kollektivtrafik under flera år framöver. Fram till 2023 kommer investeringsvolymen att öka till 6 miljarder kronor per år. Att så stora investeringar kräver ett rejält överskott på sista raden är självklart för alla som vill se en ekonomiskt hållbar utveckling. Just därför är det så viktigt att Region Skåne verkligen klarar av att nå resultatmålen kring 1 miljard kronor både 2019 och under flera år framöver.

Men i stället för att låta den gemensamma, blocköverskridande synen på alla nödvändiga investeringar råda och sprida bland personal och patienter, väljer dessvärre Socialdemokraterna att politisera. Gång på gång försöker de konstruera konflikter, som när de efter regionstyrelsens sammanträde (18/12) försökte få det till att Alliansen inte vill investera i saker som inte uttryckligen har skrivits in i ärendet om investeringsprocessen.

Henrik Fritzon misstänkliggör på samma sätt som när han förra gången i opposition valde att ge eldunderstöd åt sjukhusdemonstrationer. Att köerna växte, anmälningarna och missförhållandena blev fler under de egna åren vid makten (2014-2018) talades det tyst om. Och demonstrationerna uteblev. Men nu är det alltså dags igen.

I Sydsvenskan (19/12) säger Henrik Fritzon att ”vi uppfattar det som att Alliansen vill skjuta fram sjukhusbygget i Lund. Och det kommer vi aldrig att acceptera”. Inget konkret. Bara misstänkliggörande.

Henrik Fritzon själv har tryckt på för att på nytt utreda placeringen av sjukhuset i Lund. Den utredningen ska var klar under våren. Att i ett ärende om hur en investeringsprocess ska se ut föregripa andra processer är underligt. Ändå togs det efter påtryckningar från S in skrivningar om Lund: att Lund ska förbli traumasjukhus på nivå 1, och att arbetet med neonatal fortgår enligt tidigare fattade beslut. Om de inte hade varit med är det nog mer än sannolikt att S hade hävdat att Alliansen inte tänker genomföra dem.

Att skapa konflikter som inte finns undergräver förtroendet för politiken.

Jonas Duveborn