KRÖNIKA. Vi närmar oss snart 2020-talet och lämnar 2010-talet. Mycket har hänt inom skånsk hälso- och sjukvård och ännu mer ska hända. Det kommer att bli en lång och spännande resa.

Jag ser fram emot att vara en del av denna resa och göra det yttersta för att se till att vården kommer närmare patienterna. Det vill säga primärvården. Såsom det ser ut idag i Skåne så har primärvården inte full kapacitet än att koordinera vården och knyta samman de samlade insatserna från regionen med kommunerna. Det måste vi givetvis ändra på.

Situationen i Skåne har tyvärr bland annat lett till ett stort missnöje med långa väntetider till vårdcentralerna. Många patienter söker sig till sjukhusens akutmottagningar i stället för till vårdcentralerna, vilket leder till att patienter ofta hamnar på fel vårdnivå. Det är problematiskt eftersom sjukhusens akutvård är betydligt mer kostsam än motsvarande vård inom primärvården. Ytterligare en konsekvens av att många i onödan söker sig till akutmottagningar är att det skapas onödigt långa väntetider och brist på akutvårdplatser. Vilket det redan är en brist på av många olika skäl.

Är det rimligt? Nej. Behöver vi göra något åt detta? Definitivt.

Jag har tidigare i andra krönikor nämnt vikten av att kunna stå upp för det man tror på och vikten av patienternas bästa. I flera år har jag varit en stark förespråkare av en fast läkarkontakt och jag säger såhär: skam den som ger sig.

Sedan 1976 har Liberalerna (tidigare Folkpartiet) drivit frågan om en utbyggd nära vård, byggd kring husläkaren, den egna fasta läkarkontakten som man får välja själv. Kombinationen av tillgänglighet, kontinuitet och valfrihet har vi sett som framgångsfaktorer för en stabil, trygg vård.

I Region Skåne har vi hittills satsat 621 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkning och jag ser fram emot regeringens primärvårdsreform som ska presenteras i januari 2020.

Det är både bra och viktigt att vi kan ta taktpinnen i denna fråga. Med en förstärkt primärvård kan vi arbeta mer hälsofrämjande. Det är trots allt på vårdcentralen du kan upptäcka hälsoproblem i tid. Det är hos den egna husläkaren som inte minst äldre människor kan få en kontinuerlig vårdkontakt och en guide vidare, om och när du behöver specialistvård.

Därför behöver vi satsa primärvården. Uthållighet, mod och patientens bästa i fokus är avgörande i detta reformarbete – nu behöver vi säkerställa att primärvården utgör första linjens vård och att patienterna får en ökad kontinuitet.

Gilbert Tribo (L)

Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden