TILLGÄNLIGHET. Centralsjukhuset Kristianstad har efter november månads uppföljning uppvisat sina bästa tillgänglighetssiffor på fem år. Sedan tidigare är CSK bäst bland de skånska akutsjukhusen på tillgänlighet. Nio vårdområden har idag 100 procents tillgänglighet till besök, så som hudsjukvård, neurologi och endokrinologi. Dessutom är det på bara 15 månader som man har lyckats öka tillgängligheten för patienter som får operation inom vårdgarantin från 58 procent i augusti 2018 till 86 procent efter november 2019.

Under onsdagsmorgonen hade därför ordföranden i sjukhusstyrelse Kristianstad Patrik Holmberg (C) och vice ordförande Dan Ishaq (M) bjudit in regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) samt regionråden Gilbert Tribo (L) och Per Einarsson (KD) för att informera om sjukhusets tillgänglighet.

En bidragande faktor till CSK:s framgångar är arbetet med att dela upp akuta och elektiva (planerade) flöden. Det möjliggör hög produktionskapacitet för planerade operationer, utan att akuta operationer riskerar att tränga undan. Samt det starka och sammansvetsade teamarbetet bland personalen.

CSK:s höga tillgänglighet bidrar också till att Region Skåne i november del av den statliga kömiljarden. Carl Johan Sonesson passade på att tacka sjukhuset och överlämnade en symbolisk blomma till sjukhuschefen Johan Cosmo.

Ville Trygg