VÅRD. I tisdags (10/12) höll sjukhusstyrelse Trelleborg årets sista möte. Därmed kunde 2019 – lasarettets första år i den nya organisationen och Alliansstyrt – summeras. Vi träffar en Alliansgrupp som är påtagligt imponerade av sjukhuset och dess personal:

– Det är mycket glädjande att vi faktiskt verkar hålla årets tuffa budget. Det beror på hårt jobb från både sjukhusledningen och personalen – som dessutom har förmågan att ”tänka utanför boxen” – så all heder åt dessa! Trelleborgs sjukhus arbetar mycket med att hitta nya arbetssätt för att göra både vården och arbetsmiljön bättre, säger Gunilla Nordgren (M), ordförande sjukhusstyrelse Trelleborg.

Sjukhuset satsar också på att öka antalet vårdplatser.

– För oss i Allians för Skåne är det viktigt att skåningarnas tillgänglighet till vården ökar. Fler vårdplatser är en del av detta. Det ska finnas plats på sjukhusen och personal som tar hand om skåningarna när de behöver hjälp. Fler vårdplatser är också ett steg på vägen för att vi ska kunna minska köerna, säger Ulrika Axelsson (C), 1:e vice ordförande.

Under året har Trelleborgs lasarett även lyckats att minska graden av vakanser.

– Både personalen och ledningen har verkligen gjort ett fantastiskt jobb! Det är också imponerade att se hur man är öppna för att prova nya idéer för att skåningarna ska få en bättre vård. Sjukhuset har konstaterat att digitalisering och nytänkande är centralt, det tycker jag är helt rätt säger Henrik Silfverstolpe (L), ersättare i styrelsen.

Sjukhuset tar nu nya tag för att säkra personalförsörjningen, något som även politikerna i sjukhusstyrelsen uppskattar:

– Det är glädjande att allt fler inom vården upptäcker fördelarna med att jobba på ett lagom stort lasarett. Trelleborg kallar sig för ”Det personliga sjukhuset” och det stämmer verkligen. Här kan man lära sig namnen på alla kollegor samtidigt som det satsas på personlig utveckling. Det är ett framgångsrecept, menar Mats Svensson (KD), ersättare i Trelleborgs sjukhusstyrelse.

Nu ser Alliansgruppen fram emot 2020 och att få fortsätta det fina samarbetet med ledningen och personalen på Trelleborgs Lasarett:

– Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! hälsar Gunilla Nordgren, Ulrika Axelsson, Henrik Silverstolpe och Mats Svensson.

Ola Obrant Andreasson
Theresa Lindahl

Bild: Gunilla Nordgren (M) ordförande och Ulrika Axelsson (C) 1:e vice ordförande sjukhusstyrelse Trelleborg, i entrén på Trelleborgs lasarett.