TILLVÄXT. Region Skånes regionala utvecklingsnämnd har i sin budget för 2020 beslutat att satsa 2 miljoner extra på Almi Skåne AB.

–  Region Skånes regionala utvecklingsnämnd prioriterar att utveckla det skånska näringslivets produktivitet och sysselsättning, och här tycker vi att Almi Skåne AB är rätt part för att kunna göra verklig skillnad, säger Anna Jähnke (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Almis uppdrag är att erbjuda lån och affärsutveckling till näringslivet. Beslutet från regionala utvecklingsnämnden innebär att även Almi Företagspartner kommer att öka sin finansiering av Almi Skåne med ungefär lika mycket.

Almis utbud inom affärsutveckling är anpassat till företag med potential att utvecklas och växa. Almi har även introducerat en ny generation tillväxtlån för att möta finansieringsbehoven hos företag med innovativa affärsidéer. Tillväxtlånet bygger på ett garantiavtal med Europeiska investeringsfonden och innebär att Almi kan erbjuda mer förmånliga villkor.

–  Genom det extra anslaget kommer Almi Skåne stå redo för framtida utmaningar. Vår uppmaning till Almi Skåne förblir att fortsätta med verksamheten. Med hjälp av Almis insatser kan det skånska näringslivet bli ännu mer konkurrenskraftigt, säger Anna Jähnke.

Magnus Ekblad