UPPFÖLJNING. Den ekonomiska uppföljningen efter november visar att Region Skåne i år, för första gången sedan 2014, ser ut att nå sitt uppsatta resultatmål. För 2019 är det budgeterade resultatet satt till 1 miljard kronor.

– Det är helt uppenbart en fantastisk insats som görs på många håll, kommenterar regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Region Skåne behöver ett stabilt överskott under många år framöver för att vi ska kunna trygga de miljardinvesteringar i sjukhusbyggnader som den skånska sjukvården kräver.

Uppföljningen visar dessutom på några andra positiva trender.

– Att kostnadsutvecklingen har stabiliserats och sjunker till 4,6 procent är det mest glädjande. En annan förändring är att antalet anställda inte fortsätter att öka på samma sätt som de under lång tid har gjort utan att vårdköerna har kortats, säger Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn