DEBATT. Socialdemokraterna i sydöstra Skåne anordnar en manifestation mot ”nedskärningar på sjukhuset i Ystad”. Att det inte finns ett enda beslut om några personalneddragningar i Ystad bekymrar inte socialdemokraterna.

Vår största långsiktiga utmaning är kompetensförsörjning. Det faller på sin egen orimlighet att vi i det läget skulle effektivisera genom att säga upp personal. Istället vill vi ge personalen fler och smartare verktyg.

Att ordna manifestationer är en sak. Att på allvar ta sig an de utmaningar som skånsk sjukvård står inför är något helt annat. Det skriver alliansens företrädare i sjukhusstyrelse Ystad. Läs hela texten här.

Sebastian Sundel