KRÖNIKA. 2019 går mot sitt slut och snart har halva mandatperioden gått. Vi gick till val på att ”rösta bort köerna” och vi kan nu se början till en vändning mot en ökad tillgänglighet. Redan i år har vi tagit kontroll över ekonomin och får en budget med överskott. Även om det finns mycket kvar att göra är jag stolt över den resa som Moderaterna tillsammans med sina alliansvänner nu genomför i Regionen.

Att få bort köerna är ingen lätt resa. Vi formulerade målet och måste nu nå det. Det krävs ord, men framförallt handling. En uppgift som tillsammans med regionens ekonomi står överst på dagordningen. Bara snack kortar inte köer.

Om vi blickar framåt är det en spännande resa vi har framför oss.  Skåne växer så att det knakar och befolkningen ser ut att öka med närmare 200 000 invånare de kommande 10 åren. Tillväxten är högre i Skåne än i resten av landet och det beror till stor del på ett ökat barnafödande och stor inflyttning. När fler människor flyttar till våra städer och landsbygd så innebär det också fler som behöver sjukvård, fler som arbetar, studerar och fler som pendlar på våra vägar och i kollektivtrafiken. Det ställer också högre krav på blocköverskridande överenskommelser, ett mer sammanbundet Skåne, en god tillväxt, en sjukvård som ligger i framkant och en flexiblare kollektivtrafik.

När Skåne växer måste vi ha en sjukvård som ligger i framkant och där är digitaliseringen en del. För oss är det viktigt att alla, oavsett var man bor i Skåne får tillgång till rätt vård i rätt tid. Det ska vara lätt för skåningarna att få kontakt med professionella läkare och sjuksköterskor. Med den nya tjänsten, Primärvården Skåne Online blir vården mer på patientens villkor, man kan hemifrån beskriva sina symtom och få kontakt när det passar en själv.  Förhoppningen är att vi ska öka tillgängligheten, korta köerna och minska administrationen inom sjukvården.

En utmaning Region Skåne står inför är den ökade psykiska ohälsan, främst bland unga vuxna. Detta ställer ökade krav både på Region Skåne och den sjukvårdspolitik vi står inför. Därför har Moderaterna i Region Skåne det senaste halvåret genomfört ett utvecklingsprojekt inom psykiatrin för att se vilka åtgärder vi behöver ta och gå vidare med.

Men mycket görs redan och till exempel har Region Skånes första psykiatriambulans börjat rulla i fem kommuner i Sydvästra Skåne och förhoppningsvis kommer tjänsten utvidgas till hela regionen.  Region Skåne är även nästbäst av alla regioner i Sverige när det gäller vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin då 93 procent av alla som behöver ett första besök får det inom vårdgarantins tid som är 30 dagar.

När jag och regionrådet Anna Mannfalk i förra veckan besökte våra moderata regionkollegor i Umeå fick vi fördjupa oss i deras arbete inom psykiatrin. Vi studerade psykvården i allmänhet men också deras arbete för utsatta för sexuellt våld eller våld i parrelationer. Det var givande men känslosamma besök där vi fick mycket inspiration med oss hem inom ett område där vi önskar att behovet var mindre. Att byta erfarenheter med andra är väldigt viktigt, oavsett om det är andra regioner eller genom SKR (Sveriges kommuner och regioner) som nyligen haft kongress, där vi beslutade om inriktningen för de nästkommande fyra åren. Jag tror på möten med andra människor och samarbete om det som förenar och integritet för att säga nej till det som inte förenar, vilket jag upplevde nu med Ulf Kristersson och hans mod att våga prata politiskt innehåll tillsammans med Sverigedemokraterna.

Samtidigt som Skåne växer så ökar otryggheten. En fråga som dessvärre varit närvarande i många skåningars liv under hösten. Den upplevda otryggheten påverkar vår verksamhet i Regionen: när människor inte vågar åka med våra bussar och tåg på kvällarna, när anställda och patienter på akuten känner sig oroliga och rädda. Otryggheten påverkar alla i staden och utgör en extra belastning på bland annat en hårt pressad sjukvård. Problemen är inte heller begränsade till en stad utan påverkar hela Skåne. Nya samhällsproblem kräver som bekant nya svar och när det krävs akuta åtgärder är det viktigt att vi utifrån regionen gör vad vi kan. Vi behöver inte fler uttalanden om att våldet är ”oacceptabelt”. Nu behöver landet konkreta åtgärder. Det räcker inte att fördöma våldet, utan våldet måste motverkas. Skåningen måste känna sig trygg och säker för att vi tillsammans ska må bra när vi växer.

Precis som köer bara kan kortas genom handling, så blir inte Skåne tryggare av bara prat.

Carl Johan Sonesson (M)
regionstyrelsens ordförande