PRESENTATION. Pontus Lindberg är ordförande i personalnämnden och var regionråd 2010-2018, de första fyra åren som ordförande i regionala tillväxtnämnden och sedan vice ordförande i samma nämnd men under namnet regionala utvecklingsnämnden. Pontus har en lång civil bakgrund på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren där han fortfarande är verksam som Senior Advisor.  

Vilka tre politiska frågor tycker du är viktigast i din nämnd?

–  Att öka Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare, minska beroendet av hyrpersonal och öka inflytandet för våra anställda i hälso- och sjukvården.

Vad ser du mest fram emot i din nämnd inför 2020?

–  Vi har satt igång arbetet med att vallöftet om personaldrivna enheter ska bli verklighet, det kommer att intensifieras under 2020. Det är inte helt enkelt att få på plats i rätt form, men en viktig reform för att öka personalinflytandet.

Följ Pontus Lindberg på Facebook och på Twitter