KRÖNIKA. Tullen har en viktig roll när det kommer till att strypa tillgången av vapen och droger på Skånes gator. Men man har svårt att klara av sitt uppdrag. Det är alldeles uppenbart att mer resurser och redskap för att ta krafttag i kampen mot smuggling och organiserad brottslighet behövs.

Från Region Skånes håll gör vi vad vi kan för att bidra till kampen mot den organiserade brottsligheten. Exempelvis har vi nu initierat politiska samtal  över partigränserna för att se hur vi kan öka det trygghetsskapande arbetet inom våra verksamheter. Men det är staten, genom polis, tull och andra myndigheter inom rättsväsendet, som har det största uppdraget att minska brottsligheten och öka människors trygghet. 

På riksplanet driver Liberalerna nu igenom att tullen får 110 miljoner kronor mer i sin budget från och med nästa år. Det är en viktig satsning eftersom tullen är underbemannad. Men vi behöver även se hur vi kan öka tullens befogenheter. Det finns idag flera exempel på hur en omodern lagstiftning sätter käppar i hjulet för att tullen ska kunna göra sitt jobb. 

Exempelvis är vapenlagstiftningen inte harmoniserad med smuggellagen. Detta innebär att straffet är lägre om en person ertappas med vapen vid en gränskontroll jämfört med på en gata i stan. Ett annat problem är att personuppgiftslagen hindrar tullen från att registrera alla bilar som kör över gränsen. Trots kameror blir det omöjligt för Tullverket att samla information om vilka fordon som rör sig vid gränsen ofta, för att kunna upptäcka mönster. Dessutom får tullen idag inte beslagta misstänkt stöldgods på väg ut ur Sverige eller kvarhålla misstänkta kriminella. De internationella stöldligorna har fritt spelrum och ser Sverige som ett smörgåsbord. Något Skåne fått erfara. 

Tullverket gör ett gott arbete utifrån de förutsättningar som finns. Under 2018 beslagtog tullen i Skåne och Blekinge närmare 27 000 explosiva varor, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med året innan. Hela 370 kilo kokain beslagtogs.

Det är nu hög tid att prioritera tullen. Man måste ges de resurser och befogenheter som krävs för att med full kraft kunna motverka narkotikasmugglingen och den grova kriminaliteten. I Region Skåne gör vi vad vi kan. Nu behöver även staten komma ut på banan och skapa förutsättningar för en effektiv brottsbekämpning.

Louise Eklund (L)
regionråd och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden