ORDFÖRANDE. Fredrik Sjögren är ordförande i folkhälsoberedningen, ordförande i folkhälsoutskottet och ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

– Jag har varit aktiv i Malmöpolitiken under ett flertal år och då haft ett antal olika uppdrag, bland annat som gruppledare för Liberalerna i kommunfullmäktige, andre vice ordförande i förskolenämnden och som ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden. Idag är jag vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö.

Vilka tre politiska frågor tycker du är viktigast i din nämnd?

– I folkhälsoberedningen handlar det om arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga, och regionala utvecklingsnämnden om kapacitetsbristen i elnäten som förhindrar utveckling och tillväxt i Skåne samt om arbetet med att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.

Vad ser du mest fram emot i din nämnd inför 2020?

– Att som ny ordförande i folkhälsoberedningen påbörja det viktiga folkhälsoarbetet i Skåne, resa runt och ta intryck av allt arbete som utförs och bidra till att utveckla detta. Det känns både roligt och inspirerande att få möjlighet att arbeta med så viktiga frågor tillsammans med alla engagerade och kunniga Allianskollegor – och även med alla kloka människor utanför våra egna partier.

Följ gärna Fredrik på facebook.com/fredsjo och Twitter