PALLIATIV VÅRD. I veckan (3/12) aviserade Sverigedemokraterna att de avser att rösta nej till att upphandla specialiserad palliativ vård i Trelleborg och Malmö. Tidigare uttalanden från Socialdemokraterna tyder på att de också kommer stödja Sverigedemokraternas avslag.

– Vi har ett vårdbehov i Trelleborg som tyvärr inte kan tillgodoses i egen regi. Trelleborgarna har fått vänta alldeles för länge på ett definitivt besked och flera anhöriga och patienter har engagerat sig i denna viktiga fråga. Vi har därför lagt fram förslaget och tyvärr har oppositionen valt att stoppa möjligheterna för specialiserade slutenvårdsplatser i Trelleborg, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

– Jag kan endast beklaga att Sverigedemokraterna har valt att dra ut på denna fråga och fokusera på ideologiska skygglappar istället för patienternas och trelleborgarnas bästa. Vår avsikt har varit att öppna upp de stängda vårdplatserna, det har varit en högt prioriterad fråga för mig, men uppenbarligen inte för oppositionen, menar Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skäl för utredningen utgörs av att det sedan en längre tid finns en intention att det ska finnas bemannade vårdplatser för specialiserad palliativ vård vid Trelleborgs lasarett. Ett flertal försök och analyser av förutsättningarna har under åren skett för att få igång vårdplatserna utan att detta kunnat verkställas.

– Oppositionens agerande i frågan om specialiserade palliativa slutenvårdsplatser i Trelleborg är förvånansvärt. Vi måste möta det vårdbehov som finns i Trelleborg och nu har de aktivt valt att sätta käppar i hjulet för detta, vilket är tråkigt, tillägger Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

– Vår bestämda uppfattning är att skåningarna ska få bästa möjliga vård – oavsett driftsform. Därför har vi valt att prova denna väg för att kunna leverera slutenvårdsplatser till trelleborgarna. Sverigedemokraternas besked idag innebär att vi inte kommer ha möjlighet till att upphandla specialiserade palliativa slutenvårdsplatser, vilket är djupt beklagligt, avslutar Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad