FORSKNING. På fredagen (6/12) beslöt styrkommittén för EU:s så kallade Interregprogram för gränsöverskridande samarbete över Öresund att bidra med 500 000 euro till ett nytt diabetesprojekt. Därmed fördubblas de medel som finns lokalt och projektet kan bli ännu mer slagkraftigt.

– Region Skåne står helt bakom detta projekt och har också bidragit till projektbudgeten, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande. Mycket av forskningen kommer dessutom att ske inom regionens sjukvård. Projektet passar också in i vår strategi för ökat sjukvårdssamarbete med våra danska grannar.

Projektet är inom stödområdet innovation och går ut både på att stödja två konkreta forskningsprojekt och att bygga samarbetsformer över Öresund. Forskningen om diabetes är stark både i Skåne och på andra sidan Sundet – det gäller både inom forskningsvärlden och inom läkemedelsindustrin.

Sverige och Danmark är två länder med hög grad av diabetes, främst typ 1. Därför är det extra angeläget här. Det finns dessutom en världsmarknad om lifescienceföretag i Öresundsregionen kan hitta verksamma lläkemedel.

– Det var ett lätt beslut att fatta, säger Peter J Olsson (M), tjänstgörande ledamot i styrkommittén. Alla indikatorer var på topp vilket inte är förvånande med så starka partners, bland annat Lunds Universitet och Medicon Valley Alliance.

Peter J Olsson