ARBETSMARKNAD. Den 1 juli 2018 blev praon på nytt obligatorisk. Prao ska omfatta minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan respektive årskurs 9 i specialskolan. Cirka 14 000 elever i Skåne kommer 2020 att genomföra sin prao. Region Skåne och 30 av Skånes kommuner har gått samman för att säkerställa att unga får en meningsfull prao.

Syftet med projektet är att lösa en problematik runt prao som rör framförallt två olika målgrupper:

  • Arbetsgivare har både behov och oftast en önskan att ta emot prao-elever för att visa upp sina verksamheter och därmed utöka sin rekryteringsbas. Tyvärr tackar de ofta nej till prao-elever på grund av för många olika förfrågningar om praktik från olika håll, osäkerhet och oro kring säkerhetsfrågor samt av resursskäl. 
  • Kommuner (huvudman för skolan) och skolpersonal har ett ansvar att ordna kvalitativa prao-platser. Prao är en av de ungas första reella kontakt med arbetslivet. Syftet är att ge eleverna ökade kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.  

Projektet har beviljats ESF-medel på 6,3 miljoner för perioden 2020-2022 vilket inte täcker hela projektets grundidé vad gäller omfattning och tid. Därför fattade Regionala utvecklingsnämnden beslut om att på nämndsammanträde den 5 december skjuta till 2,7 miljoner kronor för att säkerställa att projektet når sin fulla potential. 

Nu rustar vi för framtidens arbetsmarknad i Skåne tillsammans!

Elma Huskic