Delårsrapport januari-augusti 2019 visar att tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården inte har förbättras jämfört med föregående år. Därför har Alliansen i hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit ett införande av gemensamma väntelistor inom lämpliga områden, som nu har fått gehör.

– Vi ser att det är många som har fått vänta orimligt länge på att få sin vård. Det är allt annat än acceptabelt. Vi ska därför ha en gemensam väntelista för diverse områden så att vi kan se till att fler skåningar får rätt vård i rätt tid. Köerna i Skåne ska minska, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

– Tillgängligheten har tyvärr minskat och vi ser samtidigt en minskad vårdproduktion. Det är givetvis inte den utvecklingen vi vill se. Vi behöver se till så att vi kan korta köerna och möta det vårdbehov som skåningarna har. Det är en självklarhet för oss att vi ska ha en förbättrad tillgänglighet, menar Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Genom att införa regiongemensamma väntelistor inom utvalda elektiva områden med stora volymer/flöden skapas förutsättningar för samordning av befintliga resurser vilket kan leda till en förbättrad tillgänglighet. Plan för genomförande av gemensamma väntelistor inom lämpliga områden ska tas fram i nära samverkan med berörda sjukvårdsförvaltningar.

– Det är givetvis tråkigt att vi har en minskad tillgänglighet. Skåningarna förtjänar en god och nära vård och det ska vi givetvis leva upp till. Vi behöver få en bredare bild kring vad vi kan göra bättre och därför ser vi en gemensam väntelista inom ett par utvalda områden som ett första steg i ett viktigt kommande arbete, tillägger Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Med en gemensam väntelista i ett par utvalda områden kan vi öka tillgängligheten och samordna patienter i en högre utsträckning. På så sätt kan vi avlasta de olika sjukhusen och se till att skåningarna får sin vård på ett snabbare och effektivare sätt, avslutar Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad