DEBATT. Är det en Greta-effekt som syns i Skåne? Allt fler väljer att åka kollektivt. Vi vet inte om det hänger ihop med att människor är mer klimatmedvetna. Kanske beror det också på att bussar och tåg oftare kommer i tid och att de som reser kollektivt tycker att det fungerar bra. Allt enligt Skånetrafikens statistik.

Vi vill göra kollektivtrafiken till ett än mer naturligt val för människor som reser inom Skåne.

Region Skåne måste enligt lag fastställa mål för kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Det sker en gång per mandatperiod utifrån ett tioårsperspektiv.

Idag presenterar vi Allians för Skånes förslag för nytt trafikförsörjningsprogram för 2020–2030. I det växlar vi upp ambitionerna för den skånska kollektivtrafiken. Eftersom Allians för Skåne styr regionen har vårt förslag också stora utsikter att bli verklighet.

I Skåne ska man kunna förflytta sig på ett enkelt sätt. Det ska gå att bo i en kommun, arbeta i en annan, och kanske låta barnen gå i skolan i en tredje. Det ska vara smidigt att förflytta sig mellan Skånes alla olika delar.

I morgon lägger vi fram vårt förslag i Skånes kollektivtrafiknämnd. Vi vill särskilt lyfta fram sex områden:

• Skånetrafiken ska ha fler nöjda kunder.Att kunderna är nöjda är avgörande för att behålla och attrahera nya resenärer. Fler kunder är också en förutsättning för att det ska gå att utveckla trafiken. Idag är enbart drygt 5 av 10 resenärer nöjda med Skånetrafiken. Det är på tok för lågt. Vårt mål är att minst 8 av 10 kunder ska vara nöjda år 2025.

• Skånetrafiken ska fokusera mer på landsbygden.Kollektivtrafiken ska utvecklas i hela regionen. Inte nödvändigtvis med en stor gul buss som går överallt utan också genom till exempel anropsstyrd trafik, där resenärer kan förbeställa eller prenumerera på turer. Människor ska inte bara kunna åka från landsbygden till städerna. Viktigt är att det också på olika tider går att resa ut från städerna till landsbygden. I Skåne finns många stora arbetsplatser utanför storstäderna. Till dem behöver personal, i alla fall en del av sträckan, kunna åka kollektivt.

• Fritidsresor ska utgöra en viktig del av kollektivtrafiken.Många resor som görs kollektivt sker varken till eller från arbete utan till olika typer av fritidsaktiviteter. Just denna typ av resor kan öka betydligt och därför vill vi göra så att det blir lättare för människor att välja kollektivtrafik när de ska till sina fritidsaktiviteter.

• Kollektivtrafiken ska binda ihop Skåne på ett bättre sätt än idag.Små orter med 300–999 invånare ska ha sju dubbelturer per vardag. På lördagar och söndagar ska orter med 1 000–2 999 invånare ha sex respektive fem dubbelturer på lördagar och söndagar. Tidigare har det inte funnits någon sådan ambitionsnivå för dessa orter.

• Den skånska kollektivtrafiken ska bli mer lik Netflix än tablå-tv.Människor ska kunna kombinera olika resmöjligheter när de köper en biljett. Det ska till exempel gå att åka kollektivt en del av resan för att sedan fortsätta på egen hand på cykel eller i bil med hjälp av cykelpooler och bilpooler. Parkeringsmöjligheter för både cykel och bil ska också kunna ingå i biljetten. Allt utifrån vad respektive resenär har för behov.

• De som reser kollektivt ska kunna känna sig trygga.Skånetrafikens arbete för ökad trygghet måste ske i samarbete med andra parter, till exempel kommunerna och Trafikverket.

Kollektivtrafik är en förutsättning för både dagens och morgondagens Skåne. Därför växlar Allians för Skåne nu upp ambitionerna på området.

Carina Zachau (M)
ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Lars Hansson (C)
förste vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Karl Philip Nilsson (L)
ledamot i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Simon Larsson (KD)
ledamot i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Artikeln har också publicerats på Aktuella frågor i HD/Sydsvenskan (4/12).