TURISM. I en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner redovisas några djupintervjuer om besöksnäringens betydelse, bland de granskade kommunerna återfinns Helsingborg och Kristianstad.

Att turism kan bidra till välfärden är självklart. Men för att besöksnäringens utveckling ska vara långsiktig och positiv måste den integreras i olika offentliga planeringsprocesser. Det är hur detta förverkligas som är intressant. Både hur enskilda kommuner agerar och hur man samverkar på olika sätt.

Enligt den turismansvarige i Helsingborg är besöksnäringen den näring som är mest beroende av att den offentliga verksamheten gör sitt jobb. Staden har i dag stor förståelse för näringslivets förutsättningar och behov. Besöksnäringen har ett eget avsnitt i översiktsplanen.

Kristianstad framhåller bland annat att staden ska vara både nåbar och ”gåbar”. Det ska finnas god infrastruktur för att ta sig till och runt i staden, samtidigt som det planeras för upplevelsestråk som kan tillföra besökare något extra.

Mer att läsa kring turismens betydelse finns på Tourism in Skåne, bland annat den statistik som visar att antalet gästnätter hittills i år har ökat med 5,4 procent (303 091 stycken) jämfört med förra året.

Jonas Duveborn