PATIENTSÄKERHET. Skånes regionala chefläkare får snart sällskap av en sjuksköterska på samma nivå, tillsammans ska de leda regionens strategiska patientsäkerhetsarbete. Satsningen som nu görs i region Skåne kan beskrivas som unik.

Enligt Pia Lundbom hälso- och sjukvårdsdirektör är man i region Skåne först i landet med denna typ av satsning. Man har i princip alltid haft regional chefsläkare men det har inte funnits en motsvarande tjänst som regional chefssjuksköterska.

Syftet med den nyinrättade tjänsten är dels att bättre få in omvårdnadsperspektivet i det strategiska patientsäkerhetsarbetet, dels att utveckla sjuksköterskeyrkets karriärstege och få erfarna sjuksköterskor att stanna kvar i det kliniska arbetet.

Precis som regionens chefläkare kommer chefsjuksköterskan arbeta övergripande med patientsäkerhet för att utveckla, säkra och förbättra vården. I jobbet ingår bland annat att hantera resultat från patientenkäter med fokus på att förbättra upplevelsen för patienterna. Men även att följa upp och ordna aktiviteter för att nå nationella mål, till exempel att minska antalet vårdrelaterade infektioner. I uppdraget ingår också att leda regionens nätverk av chefsjuksköterskor.

Theresa Lindahl

ursprungsartikeln finns på dagens medicin