DEBATT. Behovet av vård ökar samtidigt som vi har begränsade resurser. Det krävs ett kontinuerligt arbete med prioriteringar på alla nivåer i organisationen. De resurser som finns ska användas på bästa sätt så att nyttan för patienterna blir så stor som möjligt.

Oppositionen har flera gånger försökt att svartmåla sjukhusen i talarstolar och sociala medier med syfte att skrämma upp Skånes medborgare. Förvaltningen och styrelsen har varit väldigt tydliga med att vi inte kommer ha varsel på Sus. Allians för Skåne tar istället sitt ansvar att presentera åtgärder till utmaningarna som finns.

Framöver kommer tonvikt läggas på bland annat att göra Sus till ett mer attraktivt sjukhus att arbeta på, utveckla samarbetet med den nära vården och förenkla vårdpersonalens vardag med hjälp av bland annat digitala medel.

I en debattartikel i Kvällsposten (4/12) skriver Alliansens företrädare i sjukhusstyrelse Sus om vilka lösningar vi ser på kort och lång sikt för sjukhuset. Det krävs breda överenskommelser och samarbete. Vi ser inte hur politisk munhuggning och lögner i media kommer öka tillgängligheten eller förbättra arbetsmiljön.

Elma Huskic