GÅRDSFISK. I onsdags (4/12) besökte regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke (M) och 1:a vice ordförande Louise Eklund (L) Gårdsfisk i Tollarp.

Ett helt unikt sätt att bedriva lantbruk på genom att föda upp fiskar i bassänger på landsbygden. Gårdsfisk är det enda av sitt slag i Sverige.

Eftersom det inte funnits en liknande verksamhet tidigare finns det många lagar och regler som agerar bromsklossar för Gårdsfisk.

Vi förde ett konstruktivt samtal om forskningsmöjligheter men också vikten av att inkludera fisk i lagar och regleringar som en del av lantbruk.

Det saknas kunskap om fiskodling i Sverige, men också vissa förutsättningar. Exempelvis finns inte en enda fodertillverkare i Sverige.

Ett mycket intressant besök som visar på att fiskodlingens framtid ser mycket ljus ut!

Elma Huskic

På bild från vänster: Louise Eklund (L), Johan Ljungquist grundare av Gårdsfisk och Anna Jähnke (M).