TILLBAKABLICK. En gemensam förvaltning, insatser för kortare vårdköer och ett införande av Primärvården Skåne Online. Det är några av de händelser som står i fokus när Alliansen i primärvårdsnämnden nu blickar tillbaka på året som har gått.

I dag (2/12) hölls årets sista möte med primärvårdsnämnden. Det har varit ett mycket händelserikt år.

– När det nu börjar bli dags för primärvårdsnämnden att summera året kan jag med glädje konstatera att vi har mycket att vara nöjda med, säger primärvårdsnämndens ordförande Birte Sandberg (C). Vi började året med ambitionen att öka tillgängligheten i vården för skåningen samtidigt som vi också ville förse våra medarbetare med arbetsglädje. Vi kan redan nu se att det arbete vi gjort gör skillnad för våra medborgare inom just de här områdena. Det är mycket positivt. Ett exempel är Primärvården Skåne Online som har varit ett viktigt led i vårt arbete med tillgänglig vård. Numera kan alla skåningar få tillgång till sjukvårdskontakt direkt från det egna hemmet. Ett annat exempel är det pågående arbetet med säker kompetensförsörjning. Det kommer vara en oerhört viktig pusselbit i vårt fortsatta arbete med att stärka vården långsiktigt. Många utmaningar kvarstår så klart men efter det här händelserika året är det verkligen med entusiasm jag ser fram emot ett nytt år där vi tillsammans med alla våra fantastiska medarbetare i verksamheten kan fortsätta det fina arbete vi nu lagt grunden för.

– De stora satsningar vi klubbade igenom i början av året kan vi nu börja skönja resultatet av, fortsätter Caroline Hedenström (M), förste vice ordförande i primärvårdsnämnden. I år satsade vi 371 miljoner utöver vanliga uppräkningar och under mandatperioden kommer vi satsa minst en miljard kronor på primärvården. Under året som gått har vi nu dessutom visat att vi inte bara tillför resurser utan även effektiva förslag och reformer i den skånska primärvården. Det är ett arbete vi ska vara mycket stolta över och något som vi definitivt ska ta med oss när vi nu går in i ett nytt år.

– Vi har under året satsat brett, både på reformer som haft omedelbar effekt för primärvården och på mer långtgående reformer som kommer att stärka vården på sikt, säger Torbjörn Ekelund (L), ledamot i primärvårdsnämnden. Vi har lagt upp en stark handlingsplan, där fokus ligger på en tillgänglig och trygg vård för skåningen, både idag och i framtiden.

– De fina utmärkelser några av våra verksamheter fått under året visar på den höga kvalitet som finns inom primärvården i Region Skåne. Det är något nämnden, förvaltningen och alla våra medarbetare ska känna stolthet över. Samtidigt fortsätter arbetet, där ett av målen är att så många som möjligt ska ha en fast vårdkontakt, avslutar Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD), även hon ledamot i primärvårdsnämnden.

Primärvårdsnämnden kan se tillbaka på ett mycket händelserikt år:

  • Nära vård för skåningen är en av Alliansens främsta prioriteringar och flera initiativ har tagits för att korta vårdköerna. Arbetet är omfattande och fler satsningar kommer att göras framöver.
  • I ett led att stärka skåningens tillgång till vård lanserades Primärvården Skåne Online under hösten. Tack vare detta kan de skånska medborgarna nu få trygg digital vård inom en rad hälsoområden.
  • I syfte att förbättra och stärka primärvården har Alliansen drivit igenom bildandet av en gemensam förvaltning. Tillsammans med förvaltningen har ett arbete också inletts med att ta fram en gemensam målbild för 2019-2023. Målet är att arbeta för bästa möjliga patientupplevelse. Kopplat till målbilden är områden som digitalisering, tillgänglighet, arbetsmiljö, medicinsk kvalitet och bemötande.
  • Ett digitalt anamnesverktyg, Vårdexpressen, testas nu på utvalda vårdcentraler i Skåne. Med hjälp av AI-teknik och minskad administrativ börda för vårdpersonalen ska verktyget öka patientsäkerheten, minska väntetider, förbättra patientmöten och förbättra arbetssituationen på regionens vårdcentraler.
  • Därutöver har UM-online, en ungdomsmottagning på nätet, breddinförts i regionen. Med hjälp av tjänsten har nu skånska ungdomars tillgång till råd, stöd och vård utökats. UM-online har också snabbt visat sig fylla ett behov, detta då besöken ökat stort sedan införandet.
  • I arbetet för samverkan mellan primärvård och sjukhus och nivåstrukturering har Alliansen under året som gått träffat flertalet av sjukhusstyrelserna i regionen. Detta arbete kommer fortsätta in i nästa år, där en ännu effektivare och högkvalitativ vård för medborgarna är slutmålet.
  • En handlingsplan för säker kompetensförsörjning har antagits. Med hjälp av denna handlingsplan ska ett minskat behov av bemanningsföretag och inhyrning av extern personal säkras.

Därutöver har primärvårdsnämnden kunnat se:

  • Kristianstadsområdet utnämnas till bästa allmänmedicinska området av AT-läkarna i Sylfs årliga mätning.
  • Vårdcentralen Anderslöv få utmärkelsen ”Skånes bästa vårdcentral 2019” för andra året i rad. Även Vårdcentralen Dalby och Vårdcentralen Brösarp var nominerade till utmärkelsen.
  • Sommarfilialen i Kivik göra succé.

Jonna Svärd