DIALOG. I torsdags (28/11) fanns stora delar av styrelsen för Trelleborgs sjukhus i entrén på sjukhuset för att prata med och lyssna på medborgarnas, personalens, patienternas och de anhörigas synpunkter, åsikter och tankar kring lasarettet i Trelleborg.

Det var både ris och ros som kom fram under medborgardialogen. Det som var tydligt var att de allra flesta var nöjda med Trelleborgs lasarett både som arbetsplats men också utifrån patientperspektivet.  

Flera från personalen tog chansen att prata något som upplevdes som positivt. De lyfte bland annat fram att man var nöjd med Trelleborgs lasarett som arbetsplats och att man tycker att kombinationstjänster är en fördel som ger bra omväxling.

– Som ordförande är det viktig för mig att vara tillgänglig för medborgarna att kontakta. Att ha dialog är oerhört viktigt eftersom det är där vi får synpunkter om många olika delar, inte bara vården utan också om hur man uppfattar att man blir bemött, trivs, lokaler ja egentligen allt, stort som smått. Jag har idag fått ta del av synpunkter från både personal och medborgare, dessa tar jag med mig i mitt fortsatta arbete för att göra lasarettet i Trelleborg ännu bättre säger Gunilla Nordgren (M), ordförande i sjukhusstyrelse Trelleborg.

Andra saker som framkom var att man efterlyste bättre information på hemsidan om vilka tider som gäller på akutmottagningen men också att det är viktigt att kontaktinformationen är uppdaterad. Man skulle också vilja ha en sjuksköterska att kunna ta kontakt med i specifika ärenden som kroniker så man slipper åka in till Malmö när det gäller mindre ärenden och frågor. En annan sak som lyftes fram var att skyltningen borde vara tydligare på sjukhusområdet.

– Just detta att prata med och lyssna är bland det viktigaste verktyg jag har som politiker. För att utveckla lasarettet i Trelleborg vidare måste vi veta vad som fungerar bra men framförallt få vetskap om vad som fungerar mindre bra. Medborgardialogen där vi får träffa patienter, anhöriga men även övriga medborgare är därför en viktig del i vårt politiska arbete, avslutar Ulrika Axelsson (C), vice ordförande i sjukhusstyrelse Trelleborg.

Man kommer nu arbeta vidare med synpunkterna och förslagen som framkom under medborgardialogen. Och förhoppningen är att fler framöver tar chansen att få berätta för politiken vad man tycker nästa gång man genomför medborgardialog på lasarettet.

Foto, från vänster: Lars Mikkelä (M), Gunilla Nordgren(M), Ulrika Axelsson (C), Mats Svensson (KD)

Theresa Lindahl
Ola Obrant Andreasson