MIGRATION. Förra veckan bjöd Anna Jähnke  (M) och Maria Malmer Stenergard (M) in moderater från hela Skåne för att mer ingående diskutera var vi i dag står inom migrationspolitiken och även hur det påverkar oss i Skåne. De senaste åren har Sverige kombinerat stor invandring med svag integration vilket inneburit omfattande påfrestningar på samhället och blottlagt vår oförmåga att integrera människor från andra länder. För att komma till rätta med integrationen måste migrationspolitiken stramas upp under en lång tid framöver. 

– Sverige befinner sig mitt i ett integrationsmisslyckande. För att vända utvecklingen krävs en stram invandringspolitik under lång tid framöver. Jag är glad att så många Skånemoderater i dag samlas i Malmö för att diskutera konkreta förslag för en hållbar invandrings- och integrationspolitik för Malmö, Skåne och Sverige. De många människor som under de senaste åren kommit till Sverige måste ges en verklig chans att komma in i samhället och stå på egna ben, säger Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot och migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson.

Många skåningar upplever en ökad otrygghet i samhället och den bristande integrationen är i dag en central förklaring till flera av Sveriges absolut största samhällsproblem: Utanförskap, bidragsberoende, gängkriminalitet och den allt mer gangsterliknande brottsligheten. Konsekvenserna blir ökade offentliga kostnader och att trycket på välfärden, där bristen på läkare och sjuksköterskor ökar. Problemen är omfattande och behovet att vända utvecklingen är akut. Sverige och Skåne betalar ett högt pris för den förda politiken och det enda sättet att pressa ner det är att få integrationen att fungera bättre.

– Integration måste lösas. Skåne sticker ut med hög arbetslöshet, segregation och en tudelad arbetsmarknad. Många lever idag på bidrag som förs i arv till kommande generationer, detta måste få ett slut. Alla politiska partier har ett ansvar att komma med förslag på lösningar både på kort och lång sikt. Därför träffas vi moderater idag, i Malmö som är Skånes mest segregerade stad för att tillsammans diskutera och komma med förslag på hur vi ska förbättra integrationen, säger Anna Jähnke (M), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne och ledamot i integrationskommissionen.

Camilla Andersson