KRÖNIKA. Att göra stor skillnad innebär att uthålligt genomföra många små saker. Det är lätt att stå och skrika i megafoner på torget, men att göra skillnad på riktigt är det som är min drivkraft. Jag hade aldrig engagerat mig i politiken om jag inte trodde att jag skulle kunna göra skillnad.

Jag säger inte att vi i politiken alltid har rätt men jag tror verkligen på att vi kan göra skillnad. Alla beslut vi tar grundar sig i en vilja att göra skillnad och driva utveckling. Sen är det inte alltid lätt att genomföra förändringar, det tar tid och kräver en massa tålamod.

En av de saker som jag brinner för är migränvården. I dag lider 1,5 miljoner människor av migrän och andra huvudvärkssjukdomar, en grupp som skulle få väsentlig symtomlindring bara de fick rätt hjälp. De är dessutom en grupp som kan hanteras inom primärvården.

Efter min debattartikel i Sydsvenskan (15/11) fick jag en del ris men också en del ros från läkare som berättade om sina erfarenheter utifrån hur just de hanterar och ser på migränvården. Det jag vet är att detta är en stor patientgrupp som med lite hjälp skulle kunna må mycket bättre. Återigen genom att göra det lilla för att kunna hjälpa det stora.

Här behöver vi ta tillvara all den kunskap som våra egna läkare har, men också tillskapa möjligheter att ta tillvara den kompetens som finns hos huvudvärkssällskapet och den samlade forskningen både i Sverige och utomlands.

Migrän är bara en av de många kroniska tillstånd som kräver kontinuerlig uppföljning under många år. Diabetes, hjärtsvikt, IBD, astma-kol och reumatism är andra exempel. För att kunna möta dessa patienter på bästa sätt måste strukturer för detta skapas i primärvården, fysiskt och digitalt. Den kroniska sjukdomen skall påverka det dagliga livet så lite som möjligt. Specialistutbildade läkare måste kunna delta i uppföljningen på deltid eller digitalt. Jag är övertygad om att lösningen kan vara att ha separata flöden för uppföljning och akuta besvär i primärvården. Ytterligare ett exempel på hur till synes små förändringar kan göra stor skillnad i mångas liv.

Att vilja göra skillnad innebär inte att tro att man vet bättre. Att lyfta frågor och pröva sina idéer mot argument från meningsmotståndare bidrar till utveckling. Att sedan genomföra förändring kräver uthållighet och ledarskap. Det bär mitt engagemang när resultaten ibland dröjer.

Anna Mannfalk (M)
regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden