KULTUR. I måndags (25/11) besökte kulturnämndens 1:a vice ordförande, Cristina Glad (L), Boost i Helsingborg.

BoostHbg finns för att stötta och utveckla kreatörer. Alla delar av deras metod har utvecklats för att värna skånska kreatörer inom film och rörlig bild. BoostHbg erbjuder coaching inom områdena för rörlig media och innovativt berättande. De har stor kompetens om hur kreatörer ska planera för sina projekt på ett djupgående sätt.

Tillsammans pratade vi om förutsättningar för att lyckas med kreatörers kulturella skapande i Skåne och vilka politiska frågor som måste lyftas för att göra Skåne till en attraktiv region att bedriva kultur i. Exempelvis behöver vi se över hur Sverige kan ge ett stöd till produktion av film, vilket många andra länder redan gör.

I Skåne behöver vi även tydliggöra gränsen mellan vad som är kultur och vad som är näring. Ibland är det inte helt självklart när det talas om KKN, Kulturella och Kreativa Näringar.

Det är viktigt att komma ut i Region Skånes verksamheter och lära känna de behov och förutsättningar som finns för att kunna driva en relevant och ändamålsenlig politik i full kraft.

Elma Huskic